Programmēšanas pamati JavaScript

Datorzinību virziens: Programmēšanas pamati
Datorzinību programmas nosaukums: Programmēšanas pamati JavaScript
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī. Nav nepieciešamas priekšzināšanas programmēšanā

Pamata skriptu lietošana
Trešo pušu bibliotēku lietošana
TypeScript izmantošana
JS Frameworks

Galvenās tēmas:

Javascript pamats
OOP un TypeScript
Web izstrādāšana
JS frameworks

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21 un/vai sestdienu rītos, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas vietnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101