Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Datorzinību programmas nosaukums: Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Inkscape
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Spēs izveidot mārketinga un citus vizuālos materiālus, izmantojot tiešsaistes rīkus Canva un Inkscape

Galvenās tēmas:

Vektorgrafikas elementu izveide un rediģēšana
Krāsu sistēmas un nozīme mārketinga komunikācijā
Logotipu izstrāde un lietojums
Rastra grafikas objektu rediģēšanas iespējas
Komunikācijas elementu attiecības maketā
Dažādu mārketinga komunikācijas materiālu izstrāde

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101