Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea

Datorzinību virziens: Vizuālo materiālu veidošana
Datorzinību programmas nosaukums: Vizuālo materiālu veidošana ar Canva un Photopea
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Spēs izveidot vizuālos materiālus uzzņēmuma vizuālajam tēlam, sociālo tīklu mārketingam un drukai.
izmantojot bezmaksas tiešsaistes rīkus:
Canva.com
Photopea.com

Galvenās tēmas:

Foto apstrāde
Attēlu kolāžas
Kompozīcija - attēlu un tekstu kārtošana
Vizualizāciju veidošana
Logotipu izveide.
Infografika
Prezentāciju noformēšana
Sociālo tīklu marketinga satura izstrāde
Drukas materiālu izveide

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101