Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint
Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Sniegt informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas darbā ar lieliem datu apjomiem, statistikas datiem, dažāda nolūka teksta un skaitliskiem datiem, dažādiem failu formātiem:
•        Attīstīt prasmes iegūt datus no dažādiem avotiem un pareizi tos noformēt un saglabāt
•        Attīstīt prasmes strādāt ar datu tabulām
•        Attīstīt prasmes strādāt ar eksperimentu datiem 
•        Attīstīt prasmes veikt prognozes
•        Attīstīt matemātisko funkciju lietošanas prasmes, lietot konkrētas matemātiskās, statistikas un finanšu matemātikas funkcijas
•        Attīstīt prasmes strādāt ar grafikiem, diagrammām, rakurstabulām (Pivot Tables) un rakursdiagrammām
•        Attīstīt prasmes eksportēt datus dažādos failu formātos 

Galvenās tēmas:

Datu veidi, datu struktūra
Darbs ar lieliem datu apjomiem
Darbs ar diagrammām un datu vizuālo noformējumu
Darbs ar formulām, funkcijām un loģikas elementi
Rakurstabulas (Pivot Tables) un rakursdiagrammas
Datu ieguve un analīze
Diagrammu pārnese uz prezentāciju
Datu un vizuālā materiāla animācijas iespējas

Nodarbības notike divas dienas nedēļā, otrdienās un ceturtdienās, plkst. 13–16, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047, 67606101