Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar R

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija
Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar  R
Iegūstamais DigComp līmenis: 5

Kursa apjoms: 60 akadēmiskās stundas + 20 akadēmiskās stundas patstāvīgais darbs

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai: Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):
Iegūt zināšanas par datu ieguves un apstrādes principiem
Iegūt zināšanas par datu dzīves cikla (iegūšana, apstrāde, arhivēšana, dzēšana) principiem
Iegūt zināšanas par datu pārvaldības principiem
Pielietot dažādu tipu datus R valodā
Veidot loģiskus un aritmētiskos operatorus Python valodā
pielietot pamatstatistikas metodes datu apstrādei
Veidot datu analīzes rezultātu vizualizāciju

Galvenās tēmas:

1. RStudio darba vides sagatavošana
2. R programmēšanas valodas pamati datu apstrādei;
3. Datu avoti un datu iegūšana ar R. Datu struktūras R. 
4. Datu organizēšanas pamati, datu higiēna. Datu tīrīšanas metodes R;
5. Datu transformācija ar R. Trūkstošo datu problēmas risināšana;
6. Datu apvienošanas un grupēšanas automatizācija ar R;
7. Datu vizualizācija ar R bibliotēkām.

Nodarbības divus darbdienu vakarus nedēļā plkst. 18–21, tiešsaistē. Nodarbībām pieejams ieraksts.


Sīkāka informācija par finansējuma iegūšanu: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Pēc NVA kupona saņemšanas ivetnē https://cvvp.nva.gov.lv autorizējieties ar latvija.lv → sākuma lapā, pēc tam labajā pusē izvēlieties Apmācību grupas → piesakoties pie pasākumiem izvēlieties savu kuponu un kā mācību iestādi norādiet “Biznesa augstskola Turība”.


Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101