Programmēšanas pamati Python valodā

Datorzinību virziens: Programmēšanas pamati

Datorzinību programmas nosaukums: Programmēšanas pamati Python valodā

Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

Iegūt zināšanas par programmēšanas valodas Python galvenajiem jēdzieniem un lietošanas iespējām. 

Izprast programmas struktūras veidošanas principus.

Prast ievadīt programmas tekstu, kā arī rediģēt, noskaņot un izpildīt programmu.

Izprast objektorientētās programmēšanas principus

 

Galvenās tēmas:

Programmēšanas valoda Python.

Python programmas struktūra.

Programmas izveide un izpilde

Ievades un izvades darbību veikšana

Python Datu tipi: mainīgie un objekti, maināmie (mutable) un nemaināmie (immutable) datu tipi

Operatori: aritmētiskie, piešķiršanas, salīdzināšanas, loģiskie, binārie.

Python funkcijas.

Lambda funkcijas.

Plūsmas kontrole ar lēmumiem un cikliem.

Nosacījuma operatoru veidi.

Objektorientētā programmēšana


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101