Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint

Datorzinību virziens: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija

Datorzinību programmas nosaukums: Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un PowerPoint

Iegūstamais DigComp līmenis: 4

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

 • Sniegt informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas darbā ar lieliem datu apjomiem, statistikas datiem, dažāda nolūka teksta un skaitliskiem datiem, dažādiem failu formātiem
 • Attīstīt prasmes iegūt datus no dažādiem avotiem un pareizi tos noformēt un saglabāt
 • Attīstīt prasmes strādāt ar datu tabulām
 • Attīstīt prasmes strādāt ar eksperimentu datiem
 • Attīstīt prasmes veikt prognozes
 • Attīstīt matemātisko funkciju lietošanas prasmes, lietot konkrētas matemātiskās, statistikas un finanšu matemātikas funkcijas
 • Attīstīt prasmes strādāt ar grafikiem, diagrammām, rakurstabulām (Pivot Tables) un rakursdiagrammām
 • Attīstīt prasmes eksportēt datus dažādos failu formātos

Galvenās tēmas:

 • Datu veidi, datu struktūra
 • Darbs ar lieliem datu apjomiem
 • Darbs ar diagrammām un datu vizuālo noformējumu
 • Darbs ar formulām, funkcijām un loģikas elementi
 • Rakurstabulas (Pivot Tables) un rakursdiagrammas
 • Datu ieguve un analīze
 • Diagrammu pārnese uz prezentāciju
 • Datu un vizuālā materiāla animācijas iespējas


Sīkāka informācija: https://www.nva.gov.lv/lv/prasmju-apguve

Jautājumi?

Zvaniet 20040047, 67606101