Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus

Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Ievads Agile pamatos
Kāpēc inovāciju radīšanai piemērotākā metode ir Agile.
Agile pamatprincipi (Agile Manifesto).
Kā Agile ļauj sasniegt lielāku vērtību ar mazāk ieguldītiem resursiem.
Agile pielietojums dažādās uzņēmumu darbības jomās un nozarēs.
Dažādu Agile metodoloģiju atšķirības un paredzētais pielietojums.
Slack komunikācijas rīks.
Notion komandu darba pārvaldības rīks.

2. Scrum - metode jaunas vērtības un produktu radīšanai
Scrum svarīgākie pamatprincipi.
Komandas lomas un to savstarpējā sadarbība.
Scrum procesa secība un katra soļa nozīme.
Savstarpējās vienošanās un informācijas nodošanas formas.
Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Scrum metodē.
JIRA komandu darba pārvaldības rīks darbam ar Scrum.
Sunsama laika plānošanas rīks komandām.

3. Kanban - metode operatīva vai regulāri mainīga darba pārvaldīšanai
Kanban metodes pamata principi.
Kanban darba plūsmas vizualizācija.
Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Kanban metodē.
JIRA rīks darbam ar Kanban.

4. Product Ownership - ievads produktu vadībā ar Agile
Tirgus izpēte ar mērķi mazināt riskus un liekus ieguldījumus.
Lietotāja vajadzību noteikšana un personas apraksta izveide.
Produkta plānošanas līmeņi un to vizualizācija.
Lietotāju stāstu pareiza rakstīšana.
Produkta attīstība, nosakot un pārvaldot pareizas prioritātes.
Ievads rezultātu mērīšanā un atgriezeniskās saites ievākšanā.
Sketch/Invision - rīki produktu prototipēšanai.
Zeplin - rīks komunikācijai starp produkta dizainu un izstrādātājiem.

5. Dizaina domāšana inovāciju radīšanai
Dizaina domāšana kā inovāciju radīšanas metode, domāšanas pieeja un organizācijas darbības veids.
Atdeve no produkta vai pakalpojuma “radīšanas kopā ar lietotāju”.
Veiksmīgs dizaina domāšanas process - 5 galvenie soļi.
Metodes un instrumenti risināmo problēmjautājumu un lietotāju izpētei un izpratnei – praktiska to izmēģināšana un padomi to efektīvai pielietošanai.
Produkta vai pakalpojuma lietotāja pieredzes kartēšana: esošā vs vēlamā situācija.
Praksē pārbaudītas ideju radīšanas metodes un labāko ideju atlases principi.
Labāko ideju testēšana – eksperimentu un prototipu īstenošana.
Kas jādara, lai idejas ieviestu praksē.
Miro prāta karšu (mindmap) un ideju vizualizācijas rīks.

6. Liela izmēra Agile
Projektu vadīšana ar vairākām komandām, izmantojot Agile.
Liela izmēra Agile galvenās metodoloģijas.
LeSS metodes procesa secība.

Noslēguma pārbaudījums"

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 52 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 108 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Toms Rusovs, Bc.sc.soc.
Ilze Saleniece, Mg. Sc.; Mg. Sc. Edu; Mg. Sc. Com

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

PVA-1, PVA-2 un PVA-3 grupas, 5.mācību kārta
110% saņēmu, Kursā vislabākais bija Toma stāsti par praktisko pieredzi.
Ļoti patika, ka viela tiek pasniegta caur praktiskiem piemēriem. Iegūtas zināšanas par dažādiem rīkiem, ko izmantot darba un privātām vajadzībām. Lekcijās tika analizēti gan labie, gan slikti piemēri. Nav tikai sausa teorija.
Praktiskās nodarbības
Ļoti praktiska pieeja un piemēri, kas balstiti uz reālām situācijām. Toms viennozīmīgi lepojas ar to, ko dara, attiecīgi - motivē citus. Labs vadības stils, balanss starp teoriju un praktiskajiem uzdevumiem, kā arī spēja noturēt uzmanību ar aptaujas rīku.
Jā, lielākoties saņēmu to, ko cerēju vai pat vairāk. Patika tas, ka studiju kursu pasniedz profesionālis, praktiķis, kurš ikdienās konsultē un uzņēmums un pats pielieto metodes savā ikdienas darbā.
50/50 dzīvē projektu vadība atšķiras no teorijas :)
var pielietot ikdienas darbā
Patika pieeja mācību procesā izmantot reālas sistēmas/platformas. Novērtēju pasniedzēja dalīšanos ar personisko pieredzi.
Paldies, kurss tiešām noderīgs un praktisks. protams, ka atšķiras strādāšana, piemēram, IT nozarē no strādāšanas valsts pārvaldē, bet kopumā doma ļoti labi saprotama, ko tagad tikai vajadzēs ieviest savā ikdienas darbā! Paldies par kursa organizēšanu!
Noteikti izvēlējos pareizo kursu un iegūvu, ko cerēju iegūt. Noteikti iesaku šo kursu iesācējiem.
Saņēmu. Praktiskā pieeja - gan lekcijjās, gan MDu veikšanā
Pasniedzēja degsme un degošās acis, runājot par šo tēmu. Pasniedzēja vēlme dalīties ar dažādiem praktiskiem tips&tricks tiek augstu vērtēta.Dažbrīd gan temps bija pārāk straujšs, pārāk grūti tikt līdzi, jo tēma ''smaga'', bet tiek izskatīta ļoti ātri
Vislabāk patika, ka mācījāmies ar praktiskiem piemēriem un darbiem.
Ļoti patika un noderīgi šķita prakstikās pieredzes stāsti
Kurss bija plašāks, nekā varēja gaidīt. Patika iespēja aktīvi līdzdarboties, darbs mazās grupās, iespēja saņemt padomus/konsultācijas praktiskajiem darbiem.
Patika mācīties par Agile un Scrum. Liela izmēra Scrum tika apskatīts ļoti steidzīgi vienā puslekcijā.
Saņēmu vairāk kā cerēju. Kursā iegūtās zināšanas noderēs ne tikai Agile produktu vadības kontekstā, bet arī citās dzīves jomās. Pasniedzējs ļoti labi prata iesaistīt, nevarēja atstābt, jo bija jāpilda grupu darbi, bija kvalitatīva atgriezeniskā saite.
Jā. Papildināju savas prasmes ar jaunām zināšanām.
Par mērķi izvirzīju zināšanu robu aizpildi par Agile un produktu attīstību/vadību, ko arī izdevās sasniegt.
Jā, bija ļoti noderigi. Ļoti praktisks kurss
Jā, kursi sniedza man nepieciešamās zināšanas.
Jā un vēl vairāk, viss bja ok
Agile principu pasniegšanas veids. Dzīva diskusija, daudz praktisku piemēru. Skaidra komunikācija un darbu veikšana izmantojot atbalsta platformas (ne Moodle). Ērts mācību laiks
Ļoti skaidri un saprotami paskaidrots Agile filozofijas pamats.
Esmu ļoti apmierināta ar kursu, ieguvu pilnīgu izpratni par Agile procesu, praktisku pieredzi lietot dažādus rīkus darba plūsmas organizēšanai. Iegūtās zināšanas noderēs darbā.
Pilnīgi jaunas pieejas, darbs ar jauniem rīkiem
Augstu vērtēju Toma lielo pieredzi un zināšanas Agile, plašo viņa izklāstu aptverot tik daudz
Kursu saturs bija ļoti piesātināts ar vērtīgu informāciju. Patika pasniedzēja neformālais informācijas pasniegšanas veids un vienkāršā, saprotamā valoda. Patika arī darbs grupās.
patika piespiedu darbošanās praktiski, jo tikai tā beigās tiešām to var atcerēties un izprast
Iepriekš īsti nebija priekšstats par to, kas gaidāms. Patika, ka ļoti labi viss tika izstāstīts, izskaidrots un pastāstīts - parādīts kā tas darbojas praksē. Arī daudzie mājas darbi palīdzēja izprast iepriekš stāstīto.
Ļoti patika, ka kurss ir uz pasniedzēja pieredzi un praksi bāzēts. Iespējams Tomam dažbrīd pietrūka tās pedagoģiskās izpratnes kā pasniegt informāciju, jo ne vienmēr viegli varēja uztvert. Ļoti daudz praktiska darba, kas ļāva labāk iepazīt tehnikas.
Piemēri no praktiskās dzīves, nevis tikai teorija
Jā, paldies! Ieguvu jaunas zināšanas par efektīvu projektu vadību, Agile un tehnoloģisku rīku un platformu izmantošanu, ko noteikti izmantošu profesionālajā darbībā.
Jā, saņēmu info par terminiem un to, kas par ko atbild, līdz ar to komunikācija par Agile vairs nav tik sveša. Kā arī nenovērtējams plus par User story sastādīšanu, jo praktiskie uzdevumi palīdzēja vairāk izprast to būtību un darbības principu projektos.
Jaunas zināšanas, kuras nevar iegūt augstskolā.
Aizraujošs un inovatīvs kurss par aktualitātēm un esenci metodēs. Patika, ka bija praktiski ari pasiem jādarbojas un pasniedzēja atvērtiba. Dališanās ar praktiskiem piemēriem no dzives un atvērtība mūsu vajadzībām uzzināt un apgūt.
Toms kā profesionālis un lektors ir īstajā vietā, ņemot vērā bagātīgo profesionālo pieredzi ar Agile un saistītajiem digitālajiem rīkiem Toms var sniegt nenovērtējumu ieguvumi visiem, kuri apgūst šo kursu
Patika, ka izgājām cauri visam lielajam procesam, eksāmens bija labs un radīja vēl papildus klikšķi, praktiskie piemēri. Patika tas ka bija darbs grupās, jo tiekoties ar grupas biedriem ārpus lekcijām, papildus vēl viens otram visu izskaidrojām.
Patika perfekta rīku organizācija. Saturiski pēctecīgi, jēgpilni un pārdomāti.
Zinošs, atraktīvs pasniedzējs. Brīvi&nepiespiesti stāsta izteikti no tēmas praktiskās puses.
Noteikti saņēmu! Vislabāk patika Toma pieeja, proti, nevis kā stāstīt no mācību grāmatas, bet viegli uztverami, neformāli, ar ļoti daudz praktiskiem piemēriem. Rezultātā mācību vielu bija ļoti viegli uztvert.
Tā kā strādāju IT, tad par Agile biju dzirdējusi iepriekš un zināju, ko tieši vēlos iemācīties un saprast. Patika Toma lekciju pasniegšanas stils - brīva un atvērta komunikācija, daudz piemēru no dzīves, tajā pašā laikā arī labi strukturēta teorija.
Saņēmu; iespēja iepazīties teorētiski un izmēģināt prakstiski metodes
Super pasniedzējs!
kā startu vēlmei apgūt padziļinātāk
Jā, saņēmu to ko gribēju. Ļoti patika, ka bija iespēja ar prakstiskajiem uzdevumiem izprast Agile
Man beidzot sakārtojās izpratne par Agile. Laba bilance starp teoriju un praksi
Man patika, ka bija praktiskie uzdevumi mājās, kuros varēju apskatīt situācijas saistībā ar savu darbu
Saņēmu pat vairāk nekā cerēts. Daudz prakses apgūstot teoriju ir vnk super, jo tikai tā nāk klikšķis. Neesmu pārliecināta, ka klikšķis ir uz 100%, jo Agile filozofiju ir jāpiekopj ikdienā, darbā, lai to varētu izprast uz visiem 100%. Ieraksts ir laba lieta
Sanemu labaku kursu, neka pat cereju. Pasniedzeja speja vienkarsi un sapeotami izskaidrot jegu. Loti atra reakcija un auditorijas jautajumiem. Radosi majasdarbi, kas palidz labi izprast procesus.
Patika praktiskie uzdevumi un darbs grupās. Saņēmu, ko cerēju, bija labi. Forši arī tas, ka nodarbības notika sestdienās
Saņēmu vairāk kā cerēts. Patika pasniegšanas veids - nevis sauss un akadēmisks, bet reāli praksē un personīgajā pieredzē balstītas zināšanas, interesanti un aizraujoši, galvenais - ļoti vērtīgi/noderīgi, daudz ko jau esmu sākusi veiksmīgi pielietot darbā

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047