Datu ieguve, apstrāde, analīze un vizualizācija

Datu ieguve, apstrāde, analīze un vizualizācija

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Datu veidi, datu struktūra
Faili, kuros parasti tiek glabāti dati.
Programmas, kuras spēj datus apstrādāt. Programmu salīdzinājums, bezmaksas un maksas programmas, datu failu struktūra un failu pārveidošana no viena formātā otrā.
Darbs ar datnēm, no kurām nav viegli iegūt datus, piemēram, no

PDF vai attēliem
Eksperimentālu datu apkopošana un apstrāde.
Skaitļu un datu formāti, reģionālie formāti, iestatījumu maiņa, pielāgošana.


2. Darbs ar lieliem datu apjomiem
Filtri, pielāgotie filtri, datu kārtošana, datu sagatavošanas drukāšanai, datu aizsardzība, datu koplietošana, dažādu datu formātu lietošana MS Excel programmā, lietderīgie aspekti un tipisko problēmu novēršana.
Šūnu adresācijas veidi. MS Excel un Google Sheets integrācija ar

pārējām programmām.
Datu strukturēšana un starpsummu aprēķinu. Kolonnu un rindu paslēpšana un sasaldēšana.


3. Darbs ar diagrammām un datu vizuālo noformējumu
MS Office un Google tiešsaistes lietojumprogrammu darba rīki, kuri ļauj vizuāli apkopot datus un sniegt vizuālus pārskatus.
Stilu lietošana, veidņu lietošana.
Vizuāla noformējuma principi, automatizācija. Datu sagatavošana publikācijām un drukāšanai.
Datu

publicēšana tīmekļa vietnes. Datu sagatavošana mājas lapām.


4. Darbs ar formulām, funkcijām un loģikas elementi
Darbs ar elementārām un padziļinātām loģikas un matemātikas funkcijām, kā arī ar teksta funkcijām, kas nodrošina pilnu rīku klāstu darbam ar jebkura tipa datiem.
Finanšu un ekonomikas funkcijas, elementāras matemātikas un loģikas funkcijas, teksta funkcijas, meklēšanas

un atlases funkcijas.
Formulu sastādīšanas principi un prakse. Konkrētu formulu pielietošanas iespējas dažādās jomās.
Mainīgo ieviešana. Darba lapu mijiedarbība, dažādu šūnu adresācija un saglabāšana.


5. Rakurstabulu (Pivot Tables) un rakursdiagrammas
Rakurstabulu lietošanas aspekti, mērķi un pielietošanas iespējas.
Konkrētu piemēru apskatīšana, dažādi rakurstabulu un rakursdiagrammu varianti, to izmantošanas iespējas datu agregācijai un analīzei.
Dinamikas rindas un prognožu izstrādāšana. Papildu

iespējas.


6. Programmēšanas elementi

Makro komandas, darbību automatizācija, viedu dokumentu un programmējamo elementu sagatavošana un lietošana (pogas, saraksti, u.tml.)
Visual Basic vide, programmēšanas iespējas.
Gatavu dokumentu izveide un piekļuves ierobežošana.


7. Datu ieguve un analīze

Google Forms, Google Sheets un MS Excel iespējas datu ieguves un analīzes jomā.
Aprakstošā un analītiskā statistika, tās elementi.
MS Excel datu analīzes rīki: Goal Seek, Data Table, Solver, Scenario Manager.


8. Rīki mijiedarbībā
Dokumentu izveides automatizācija (Mail Merge).
Dažādi datu apstrādes rīki un datu glabāšanas varianti, šādu rīku izmantošana un apvienošana.
Dažādi datu apvienošanas rīki un to izmantošana.
MS Office lietojumprogrammu rīkjoslu pielāgošana un

personificēšana, slēpto funkciju izmantošana.


Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Zanda Dubova MBA, Dace AmsoneMg.Sc.Soc. , Egmonts Treiguts Ms.Phys.

 

Mērķauditorija

Ja tavs darbs saistīts ar datu apstrādi un analīzi, Tu noteikti strādā ar MS Excel. Šo kursu piedāvājam dažādos līmeņos - gan cilvēkiem bez priekšzināšanām, gan tiem, kas ikdienā nodarbojas ar datu ievadi, gan pieredzējušiem lietotājiem. Kursa ietvaros apgūsi vai padziļināsi iemaņas darbā ar datu veidiem un formātiem, lieliem datu apjomiem, datu filtrēšanu un dažādām analīzes pieejām, kā arī rezultātu vizualizācijas iespējām. Kursā tiek aplūkoti visi funkciju pamatveidi, kā arī (atbilstoši līmenim) apgūti programmēšanas pamati un dokumentu starpprogrammu optimizācija. Ņemot vērā arvien pieaugošo Google tiešsaistes programmu lietojumu, kursā esam ietvēruši arī Google Forms un Google Sheets lietojumprogrammu apguvi un datu pārnesi no un uz MS Office lietojumprogrammām.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

DAP-3, DAP-7 un DAP-8 grupas, attālinātā mācību kārta:
Esmu ļoti apmierināta. Pat necerēju uz tik kvalitatīvu apmācību. Ļoti patika gan pasniedzējas darba stils, gan kvalitatīvi sagatavotie darba materiāli. Ļoti noderīgi bija iespēja vēlreiz paskatīties nodarbību ierakstus un atkārtot. Noteikti ieteikšu citie
Jā, saņēmu, ko vēlējos no šī kursa. Visvairāk patika, ka tika aptverts plašs tēmu klāsts. Pasniedzēja bija fantastiska - ļoti zinoša, sirsnīga, brīnišķīga komunikācijā.
Ļoti labi, ka bija daudz praktisko uzdevumu .
Guvu daudz plašāku priekšstatu par iespējām strādājot ar Excel. Jā, saņēmu, ko cerēju, uzzināju daudz jauna. Bija ļoti interesanti mācīties, arī forša pieredze attālināti mācoties.
Saņēmu vairāk. Man patika lektores pieeja exceļa funkciju izklāstīšanai un pasniegšanai ar piemēriem.
Varēju gan atcerēties sen apgūtas prasmes, gan uzzināt kaut ko pa visam jaunu.
Kursu vadītāja ļoti labi skaidroja un pievērsa īpašu uzmanību, ja kādam nesanāca.
Esmu guis jaunas zināšanas par MS Excel, kuras centīšos turpmāk pielietot, lai atvieglotu veicamos darbus.
Esmu priecīga par iegūtajām zināšanām, no kurām daļa noteikti noderēs darbā. Grūti izcelt ko konkrētu.
Tagad ir priekšstats, ko var izdarīt ar Excel un Power Point. Formulas mācēju lietot, bet ne uzrakstīt, tagad zinu, kā tas darāms. Pilnveidojās zināšanas par formulā, tabulu veidošanu un noformēšanu, diagrammu veidošanu un to daudzveidību.
Dacei Amsones kundzei ir izcils pasniedzēja talants un profesionalitāte. Vairums no tā, ko saņēmu kursos, ir tūlīt izmantojams un tiek izmantots ikdienā. Pateicos, Jums izdevās pārsniegt gaidīto!
Jā, nebiju vīlies par savu izvēli. Viss bija ļoti labi.
Jā, lieliski. Ļoti labs līdzsvars starp teoriju un praktisko piemērošanu.
Pasniedzējas pasniegšanas stils. Ļoti saprotami un interesanti pasniedza
Erudīts pasniedzējs.
Uzzināju jaunas lietas, taču kopumā šis kurs manām zināšanām un vajadzībām bija par sarežģītu.
Tas, ka, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, arī varēju apgūt šo kursu, klausīties ierakstus.
Daudzas lietas uzzināju jaunas, kopumā kurss patika, bet trūkst izdales materiāla
Ieguvu zināšanas, kuras noderēs darbā. Pasniedzējs E.Treiguts vienkārši super!
Apguvu jaunas iemaņas darbā ar excel, patika attālinātā apmācības forma, kas ļāva pieslēgties mācību vielai ērtā laikā un arī atkārtot tēmas - noskatoties lekcijas atkārtoti
Gandrīz. Iepazinos ar Excel iespējām, kuras ikdienā neizmantoju un mācības ierosināja vēlmi meklēt dziļāk un tālāk.
Pasniedzējs ne tikai parādīja, kas darāms, bet izskaidroja arī teoriju. Parādīja jaunākās Excel iespējas. Dažas lietas pielietoju darbā. Priecātos, ja tāds pasniedzējs man būtu universitātē.
Ieguvu vērtīgas zināšanas un praktiskas iemaņas Excel lietošanā, kas man nebija, Uzzināju daudz jaunas iespējas, ko var paveikt ar Excel. Tieši to, ko biju cerējusi, neieguvu, bet dēļ Excel nespējas apstrādāt >60 tūkst. rindas datu.
kopumā kurss bija labs - daudzas apgūtās vielas jau šobrīd izmantoju praksē.
Kopumā jā, drusku vairāk cerēju uz programmēšanas daļu un darbu ar ārejiem datu avotiem, bet visiem jau neizdabāt. Visvairāk patīk, ka 1) ir paplašināti Excel iespēju apvāršņi 2) pasniedzēja varēšana iedziļināties un pietiekami precīzi komentēt darbus.
Jā, ieguvu daudz jaunu zināšanu, kas jānostiprina. Patika, ka temps mierīgs, Pasniedzējs ne tikai rādīja piemērus, bet arī skaidroja to matemātisko būtību.
patika kā pasniedzējs izskaidro un izstāsta vielu
Skaidrs, ka visu apgūt nevar, kurss par īsu:) Vislabāk patika teorētiskais pamatojums dažādām lietām un dažas "pamata lietas", kuras nebija līdz galam skaidras.
Vislabāk patika Pivot tabulas, jo ar tām jāstrādā ikdienā darbā
Paldies pasniedzējam par darbu! ļoti patika lekcijas, kur padziļināti apskatījām funkcijas, to piemērošanu ar praktiskiem piemēriem, ļoti noderīgs šķita stāst par PIVOt tabulām, diagrammam.
Patika, ka pasniedzējs visu izskaidroja "normālā" tempā, ka nebija traka steiga.
iedrošinājos vairāk meklēt un izmēģināt. Lielākā daļa bija kas jauns un interesants
Ieguvu jaunas zināšanas, un sapratu cik daudz es vēl nezinu.
Pasniedzeja Zanda- super! Prasme izskaidrot, - perfekta.
Plus - mīnus jā. ļoti liels paldies par šo iespēju apgūt ko jaunu un milzīgs paldies pasniedzējai par iec'ietību, pacietību un sapratni....
Ieguvu zināšanas tajos jautājumos, kas man bija aktuāli.
Saņēmu to, ko cerēju. Bija ļoti grūti, bet tomēr darīju līdz galam...
Saņēmu vairāk, nekā cerēju. Pateicoties praktiskajiem darbiem un līdzdalībai nodarbībās, īpaši novērtēju iegūto prasmi patstāvīgi darboties. Paldies pasniedzējai par ļoti profesionālu darbu!
Excel pazdiļinātas zināšanas, PowerPoint.
Sapratu, ka lietojot Exceli var ļoti daudzas darbības veikt ātrāk, datus var iegūt dažādos griezumos.
Es vairāk gaidīju tieši Excel, jo ar pārējo jau vairāk vai mazāk biju "pazīstama", bet programmā piesakoties jau varēju iepazīties kas būs un cik daudz, bet vienalga- vairāk tomēr Datu analīzei gaidīju Excel
Uz beigām zuda motivācija. Klātienes nodarbībās iegūtu vairāk no kursa, bet ņemot vērā vispārējo situāciju, attālinātais process noorganizēts ļoti labi.
Jā, pasniedzēja ļoti vienkāršā valodā skaidroja sarežģītas lietas. Patika, ka pasniedzēja diez gan rūpīgi sekoja līdzi laikam - laicīgi sākt, paņemt pauzītes un beigt nodarbību. Patika, ka kursa saturs atbilda aprakstam.
Saņēmu pat vēl vairāk, nekā es cerēju. Ļoti patika pasniedzējas pieeja kursa apmācībām - patika, ka bija vairāk praktisko darbību :)
Pa lielam jā. ir tagad lielāka pārliecība par exceli, vai arī zinu, kur var meklēt.
Jā, saņēmu. Kad tēmas sasaistās un kad pasniedzējas iecerēto izdodas realizēt ātri un ar pirmo reizi:)

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047