Digitālā komunikācija

Digitālā komunikācija

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Studiju kurss

Kursa saturs:

Digitālās komunikācijas fons, paaudzes, identitāte
Korporatīvās komunikācijas satura elementi
Digitālās komunikācijas stratēģija
Vizuālā komunikācija
Digitālā mārketinga elementi
Algoritmi un komunikācijas automatizācija

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 48 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 112 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Velta Skolmeistere, Mg.sc.soc.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

DK-1 un DK-2 grupas, attālinātā mācību kārta:
Patika informācijas dažādība un apjoms. Ieteikumi.
Saņēmu visu, ko biju gaidījusi.
Kopumā jā, paldies. Pasniedzējas spēja pietiekami dzīvi un interesanti pasniegt saturu par spīti attālinātas vides, piektdienas vakaru interneta kvalitātes u.tml. izaicinājumiem.
Strukturēts un labi sagatavots materiāls; kursa pasniedzēja ļoti patika; no kursa noteikti saņēmu to, ko gaidīju.
Lieliski. No kursa ieguvu tieši to, ko biju gaidījusi. Pasniedzēja ļoti zinoša savā jomā.
Jā, kurss bija daudzpusīgs un deva plašāku ieskatu DK. Mani uzrunāja SEO, čatboti, utml.
Patika, ka bija gan teorija, gan ļoti praktiski piemēri. Paldies par praktisko ievirzi un iespēju pašiem izmēģināt savus spēkus dažādās programmās. Jau atsevišķi elementi no apgūtā ir pielietoti praksē darbā, noderīgs kurss ikdienas darbam.
Jā, guvu praktisku ieskatu un labu bāzes materiālu!
Saņēmu ieskatu par digitālo komunikāciju, resursus. Lielākais iegūvums komunikācija un darbs grupās.
Lielisks ieskats digitālās komunikācijas attīstībā un aktualitātēs.
Man bija ļoti interesanti. Uzzināju ļoti daudz vērtīgas informācijas, lai spētu neapmaldīties plašajos informācijas džungļos. Daudz labāk izprotu dažādus digitālos mārketinga rīkus. Veiksmīgāk spēšu orientēties sociālajos tīklos. Noderēs Canva.
Biju patīkami pārsteigta. Pasniedzēja Velta Skolmeistare ir atslēga šī kursa manam pozitīvajam vērtējumam.
visvairāk noderēja reālu rīku ieteikumi, reālu piemēru analīze
Jā, kurss bija noderīgs. Informācija par jaunām maketēšanas platformām, atslēgas vārdu ģenerēšanu, mēmiem, jaunām web analīzes programmām un algoritmiem.
Kursa saturs bija vērtīgs un noderīgs. Zināšanas noderēs ikdienā. Patika, ka karu reizi bija darba grupās ar dažādiem uzdevumiem. Pasniedzēja bija ļoti zinoša. Novērtēju neformālo gaisotni grupā.
Bija mazliet bažas par attālinātu mācìbu efektivitāti, taču viss bija profesionàli un jēgpilni. Paldies Veltai par labi organizēto procesu!
Kurs deva skaidru ieskatu gan no teorijas puses, gan no praktiskās puses (pildot pasniedzējas uzdevumus grupu darbā). Patika pasniedzējas pieeja, interesantās prezentācijas, iekļautie video. Kursu beidzot, ir izpratne par apgūto.
Iespēja uzzināt jaunas lietas pašam nepētot un nelasot, iespēja komunicēt ar pasniedzēju un uzdot papildus jautājumus, ja kas nav skaidrs; citu kursa dalībnieku peronīgā pieredze līdzīgās situācijās un pasniedzēja novērtējums par to - labi vai slikti.
Noteikti saņēmu vispusīgu teorētisko informāciju un praktisko darbu piemērus. Vislabāk patika tas vieglums, ar kādu pasniedzēja spēja runāt par sarežģītām tēmām.
Saņēmu tās zināšanas, ko biju gaidījusi no kursa.
Jā un pat mazliet vairāk. Patika Interesantie praktiskie darbi un lektores profesionalitāte
Patika aptaujas rīka izmantošana klausītāju viedokļa noskaidrošanai, praktiskie piemēri. Paralēli apguvu OpenMinded kursu par paaudžu atšķirībām, tāpēc nedaudz disonēja iedalījums paaudzēs un piemērotība dažādām vecuma grupām, bet tas ir individuāli.
Zināšanas šī brīža tehnoloģijām

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.