Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām)

Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām)

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Datora uzbūve
Datorarhitektūras pamatelementi, datora sastāvdaļas, aparatūras darbības princips, savienojumu veidi, kopnes, modernā datora galvenās un neatņemamas sastāvdaļas, palīgierīces

2. Operētājsistēma
Ieskats operētājsistēmā Windows.
Galvenie principi strādājot
Peles un tastatūras funkcijas, galvenās lietojumprogrammas iesācējam, kuras ietvertas operētājsistēmā Windows 7/10. Failu sistēma, failu jeb datņu glabāšanas princips.
Katalogi. Kokveida katalogi.
Failu meklēšana datorā.
Valodas iestatīšana, reģionālu iestatījumu maiņa.

3. Jaunu programmu uzstādīšana, ierīču pieslēgšana
Programmatūras uzstādīšanas un noņemšanas princips. Dziņi.
Aparatūras pieslēgšanas princips (skeneri, printeri, zibatmiņas, austiņas, mikrofons, tīmekļa kamera u.c.)

4. Tīmekļa programmatūra
Tīmekļa pārlūku analīze un salīdzināšana.
Tīmekļa vietņu princips.
Domēna vārdi. Domēna vārdu paplašinājumi.
Lietderīgu tīmekļa vietņu saraksts. Meklēšanas rīku izmantošanas (Google, Bing, Yahoo, Yandex u.c.) iespēju analīze un salīdzināšana.
Informācijas meklēšana tīmeklī un tās saglabāšana datorā.

5. E-pasts
E-pasta princips. E-pasta programmatūra, e-pasta iegūšana un lietošana. E-pasta drošība. Pielikumi e-pastā. Kalendārs. Dienasgrāmata. Lietišķa sarakste e-pastā.

6. Mākoņtehnoloģijas
Programmatūras rīku darbības principi. Lietošanas politika. Youtube, Dropbox. WeTransfer. Viedtālruņa pieslēgšanas datoram un mākoņkrātuvei. Sava profila izveide. Publikācijas tīmekļa vietnēs.

7. Antivīrusa programmatūra
Datorvīrusi. Datora pasargāšana no vīrusiem. Ugunsmūris. Ugunsmūra iestatījumi. Datora pieslēgšana tīklam.

8. E-paraksts un citi noderīgi rīki
E-paraksta lietošana. E-paraksta priekšrocības. Darbs ar dokumentiem ar e-parakstu. Tulkošana. Katalogi. Google Maps izmantošana. Datora konfigurēšana. www.latvija.lv izmantošana. Internetbankas un maksājumi internetā.

Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Patriks Morevs, Mg.math.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047