Dokumentu elektroniska izstrāde, koplietošana un pārvaldība

Dokumentu elektroniska izstrāde, koplietošana un pārvaldība

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Dokumentu elektroniskās pārvaldības sistēmas ieviešana uzņēmumā un institūcijā.
Normatīvo aktu prasībām atbilstoša vienkāršota elektroniskā lietvedības sistēma un tās ieviešana,
Dokumentu elektroniskā pārvaldība uzņēmumā
Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē elektroniskās lietvedības procesu,
Dokumenta juridiskais spēks.
Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu elektroniskā apritē

2. Pārvaldes elektronisko dokumentu noformēšana
Dokumentu struktūra un noformējums elektroniskā vidē (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts)

3. Pārvaldes dokumentu elektroniskā izstrādāšana
Rīkojuma dokumenti,
Faktu fiksējoši dokumenti,
Sarakstes dokumenti,
Organizatoriskie dokumenti,
Publisko tiesību līgumi.

4. Personāla dokumenti elektroniskā un papīra vidē
Darba tiesisko attiecību vispārīgie principi un tiesiskais regulējums,
Darba līguma pareiza un precīza noformēšana,
Datu aizsardzības un apstrādes pamatprincipi darba tiesiskajās attiecībās,
Personāla lietu veidošana un uzturēšana elektroniskā vidē,
Personāla lietu arhivēšana elektroniskā vidē.

5. Dokumentu elektroniskā apgrozība un elektroniskās vadības sistēmas
Dokumentu elektroniskā apgrozība uzņēmumā un institūcijā,
Elektroniskās vadības sistēmas veidi un to pielietojums.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Jolanta Brilte, MBA

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

S-57 grupa, 5.mācību kārta
Jā, ieguvu pamat zināšanas dažādu dokumentu izstrādāšanā un noformatēšanā.
Jā, ieguvu nepieciešamās zināšanas par dokumentu nomenklatūru un dokumentu arhivēšanu. Patika grupu darbi, pieredzes apmaiņa.
Liels kursa materiālu daudzums.Patika grupas darbs.
Jā, saņēmu gaidīto, pat vēl vairāk. Vislabāk patika, ka notika tiešsaistē, lai gan no sākuma tieši par to biju skeptiska.
Uzzināju tieši to, ko arī vēlējos uzzināt piesakoties šīm apmācībām. Zinoša un forša pasniedzēja. BIja prieks, ka mācības notika attālināti, jo savādāk nespētu tās izbraukāt 2 reizes nedēļā.
No šiem kursiem ieguvu lielu pieredzi, mācīties attālināti. Ļoti jauka pasniedzēja, un kursa biedrenes!
Saņēmu vairāk kā cerēju. Nebiju gaidījusi, ka mācīties būs tik vērtīgi, noderīgi un patīkami. Vislabāk patika tas, ka bija praktiskie darbi, ar kuriem vislabāk iemācās un ka bija piemēri no dzīves. Pasniedzēja J. Brilte ir tiešām ļoti laba.
Jā, paldies. Nostiprināju ko zināju. Ko nezināju-pasniedzēja parādīja sākumu, un viss pārējais jau pašas rokās.
Viens no vērtīgākajiem šajā kursā bija savstarpējā pieredžu, informācija apmaiņa.
ļoti praktiski un ikdienā pielietojami piemēri
Labāk būtu klātienes nodarbības, bet to mēs neietekmējam...Patika praktiskie darbi, grupu darbs, pasniedzējas stāstītie piemēri no dzīves.
E-dokumentu jautājumi
Atkātoju visu par dokumentu noformēšanu, kas labi noderēs darbā. Ļoti daudz uzzināju par dokumentu arhivēšanu. Patika, ka darbi bija grupās.
Jā, kursa saturs bija tāds, kādu gaidīju. Patika attālinātās mācības, daudzveidīgas mācību metodes, viespasniedzēju dalība.
Īsti nezināju uz ko cerēt,tāpēc pārsvarā viss bija labi. Jauka ,erudīta pasniedzēja!!!
Jā, saņēmu pat vairāk kā cerēju. Vislabāk patika pasniedzēja un viņas ieguldījums, lai kurss būtu maksimāli vērtīgs.
Jā, saņēmu. Baidījos, ka pēc darba būs grūti klausīties lekcijas, bet man bija interesanti! Patika praktiskie darbi un mājas darbi.
Jā, noteikti. Pamatīgas un noturīgas zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldības jomā īsā laika periodā.
Saņēmu vairāk nekā cerēju. Man patika viss, jo katrā tēmā uzzināju ko jaunu.
Liels materiāla apjoms, komandu darbs un laba komunikācija
Ļoti patika google drive izmantošanas izklāsts, kā arī dokumentu noformēšanas piemēri un weskits arhivēšanā.
Pilnībā. Pasniedzēja ļoti kompetenta.
Patika, ka tēmu loks ir ļoti plašs. Strādājot vidējā uzņēmumā, darbiniekam ir jābūt plašām zināšanām , tāpēc šie kursi ir noderīgi.
Jā, ieguvu visu ko vēlējos. Patika,kā prezentēja un stāstija. Interesanti klausīties bija.
Praktiskie piemēri un paņēmieni, kurus var pielietot darbā.
Aizpildīti robi zināšanās, apjausmas cik daudz vēl nezināmā, bet ir instrumenti un atslēgas, kur meklēt papildus informāciju. Daudz praktisku triku, kas atvieglu ikdienas darbu.
Paldies pasniedzējai, kas arī attālinātajās mācībās spēja nodrošināt interesantas, daudzveidīgas un saturīgas nodarbības, un paldies par dažādu formātu mājasdarbiem, kas ļāva nostiprināt zināšanas.
Jā, pat vairāk nekā cerēju. Viss kurss patika. Pasniedzēja ļoti kompetenta.
Liels materiālu apjoms. Daudz jaunas zināšanas. Darbs komandā. Laba komunikācija ar pasniedzēju.
Jā, komunikācija ar kolēģiem un apguvu daudz praktiskās zināšanas.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.