Inovāciju komunikācija

Inovāciju komunikācija

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Studiju kurss

Kursa saturs:

1. Produkts, jēdziena definīcijas. Produkta principiālie līmeņi
2. Jaunrade, jēdziena definīcijas – aktualizācijas, apstākļi, plānošana, projektu jaunrade, vajadzību izzināšana, noformulēšana. Jaunrades fāzes (zinātnes, pētīšanas, izstrādes, ražošanas, patēriņa). Jaunrades riski
3. Radošums. Iztēle. Iedvesma. Ideja. Vēsturiskie aspekti. Kognitīvā psiholoģija
4. Radošums kā smadzeņu funkcija. Radošās domāšanas pakāpes jaunrades procesā – sagatavošanās, koncentrācija, ideju inkubācija / ģenerēšana, ideju uzliesmojumi, atklāsmes, ideju atlasīšana, analīze un izvērtēšana
5. Inovācijas – būtība, kategorijas (bāzes inovācijas, uzlabojošās inovācijas, pseido jeb šķietamās inovācijas). Inovāciju modeļi / struktūras elementi, radīšana (iesildīšanās tehnikas, domu kartes,
breinstormings utt.)
6. Produkta ieviešana tirgū (izpēte, sagatavošanās, komunikācija)
7. Patērētājam atbilstoša produkta koncepcija
8. Auditorijas izpēte
9. Vērtības piedāvājuma kanva (the value proposition canvas)
10. Auditorijas fokuss (Bull’s Eye modelis)
11. Produkta īpašību pārvēršana stāstā mērķauditorijai (storyboard – scenārijs)
12. Produkta piedāvājuma izstrāde
13. Mārketinga stratēģijas / integrētās mārketinga komunikācijas plāns jaunradītam produktam

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Jolanta Derkevica-Pilskunga, Ph.D.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

INOK-1 un INOK-2 grupas, attālinātā mācību kārta:
Jā - saņēmu to, uz ko bija cerēts, par 100 %. Visaugstāk vērtēju pasniedzējas profesionālo kompetenci, kā arī zināšanas par aktualitātēm un jaunākajām tendencēm mārketinga komunikācijas jomā.
Lielisks kurss, kas iedeva ieskatu par daudz dažādām tēmām.
Jā, apjomīgs un radošs kurss.
Lieliska pasniedzēja, kas māk iesaistīt un palīdz noturēt možumu vēlos pirmdienu vakaros.
Ieguvu jaunu skatījumu uz pārdošanas punktiem
Paldies, vislabāk noderēs komunikācijas veidošanas daļa, praktiski piemēri. Paldies pasniedzējai par enerģiju, sapratni, atbalstu un iesaisti!
Sākotnēji biju cerējusi iegūt zināšanas vairāk par radošuma metodēm un konceptu, bet beigās ļoti pat apmierina iegūtais - gandrīz gatavs biznesa plāns, soli pa solim. Paldies Jolantai!
Pasniedzēja - Jolanta un pasniegšanas stils! Lai visi pasniedzēji būtu šādi
Saņēmu ko cerēju, sapratu ka produktu palaist dzīvē ir reāli
Saņēmu jaunas zināšanas. Noderīgas, praktiski pielietojamas. Ļoti patika praktiskie darbi un auditorijas iesaiste.
Pasniedzējas praktiskie piemēri un pozitīvā attieksme.
Loti patika brīvā forma, nenormāli lielais jauno zināšanu apjoms un interesantās tēmas.
Kursa orientācija uz praktisko darbu
Jā, kurss bija interesants, sākumā cerēju uz kaut ko citu, bet biju patīkami pārsteigta un kursa zināšanas man beigu beigās būs ļoti noderīgas turpmāk. Vislabāk man patika tas, ka pasniedzēja vienmēr bija saprotoša, atvērta sadarbībā ar mums,
Pateicos Jolantai par motivācijas devu!
Laba, pārdomāta programma, kuru nekavējoties var realizēt praktiski.
Saņēmu vairāk nekā cerēju. Cerēju iegūt vispārīgu ieskatu, bet kursa uzbūve paredzēja teorētiskās zināšanas uzreiz arī praktiski pielietot, ko izdarīju un plāns būs pielietojams darba vietā.
Saņēmu vairāk nekā cerēts. Ļoti daudz iegūts un jau izmantots praksē.
Pasniedzēja bija brīnišķīga, bija ļoti noderīgi ieklausīties citos dalībniekos un esmu daudz ieguvusi.
Saņemts pat vairāk kā cerēts. Iespēja gūt ieskatu citu dalībnieku pieredzē.
Pasniedzēja izcila - gan attieksmē pret studentiem, gan zinoša savā tēmā, gan ieinteresēta, lai studentiem izdodas zināšanas pielietot dzīvē.
Saņēmu vairāk nekā sākumā cerēju. Patika, ka pasniedzēja deva dažādus praktiskus piemērus, padomus un video, dalījās ar interesantiem un noderīgiem linkiem, kas noderēs turpmākajā darbā. Patika, ka visi varēja droši iesaistīties.
Vairāk nekā cerēju. Lielāko daļu pielietošu dzīvē un tas noderēs biznesa izaugsmei
Ļoti interesanta tēma, ideāla pasniedzēja, katra lekcija interesanta ar kursantu iesaisti.
komunikācijas process
Saņēmu pat vairāk nekā biju cerējusi. Ļoti zinoša pasniedzēja, kas mācēja sniegt gan daudz teorētiski prakstisko zināšanu, gan iemācīja kā iegūtās zināšanas likt lietā.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047