Mobilo lietojumprogrammu iOS platformai izveides pamati

Mobilo lietojumprogrammu iOS platformai izveides pamati

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Swift valodas pamati
1.1. Swift valodas sintakse
1.2. Mainīgie, datu veidi
1.3. Optionals
1.4. Enumerācijas
1.5. Masīvi, asociatīvie masīvi
1.6. Izvēles operatori
1.7. Ciklu operatori
1.9. Funkcijas, deklarēšana

2. Swift OOP pamati
2.1. Klases, klases deklarēšana
2.2. Konstruktori
2.3. Ieskats OOP paradigmās
2.4. Objektu īpašības un metodes

3. Interface Builder izmantošana
3.1. Storyboards, xibs
3.2. Scēnu veidošana
3.3. Scēnu elementu īpašības
3.4. Automātiskā maketa darbības principi
3.5. Autolayout nosacījumu veidošana
3.6. Pārejas starp scenām, to veidi
3.7. IB elementu saistīšana ar kodu

4. Navigācija un datu prezentēšana
4.1. MVC pamatprincipi
4.2. Navigācijas steks
4.3. Modāla prezentēšana
4.4. Datu un parametru nodošana scēnām
4.5. UIKit populārākās klases un to izmantošana
4.5. UI scēnu dzīves cikls

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Egmonts Treiguts, Ms.Phys.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047