Mazā biznesa digitālie rīki

Mazā biznesa digitālie rīki

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. E-komercijas veidi
Galvenie B2C biznesa modeļi
Galvenie B2B biznesa modeļi
Galvenie B2G biznesa modeļi

2. Uzņēmuma un produkta identitāte digitālajā vidē
Krāsu nozīme mārketingā un konkurentu kartēšana
Uzņēmuma/produkta zīmolgrāmatas izstrāde
Logotipa izstrāde un izmantošana
Uzņēmuma veidlapas MS Word

3. Dokumentu pārvaldība MS Office
Dokumentu pārvaldības sistēmas dizains
Klientu datu bāzes izveide MS Excel
Produkta izmaksu aprēķini MS Excel
Dokumentu optimizācija MS Word/Excel

4. Mārketinga materiālu izveide
Mārketinga materiālu izveide MS Word
Tiešsaistes resursu izmantošana biznesam
Vizuālo materiālu kompozīcija
Platformas Canva izmantošana
Animāciju un video veidošana MS Powerpoint

5. Tiešsaistes vietne
Mājas lapas struktūra un fukcionalitāte
Meklēšanas programmu rezultāti un SEO
Mājas lapas izveide platformā Mozello.lv

6. E-pasta izmantošana komercdarbībā
E-pasta komunikācijas principi
E-pasta ziņas izveide MS Outlook un Gmail
E-pasta sapludināšana MS Word/Excel/Outlook
E-pasta sapludināšana Google Sheets un Gmail

7. Mārketings sociālajos tīklos
Vizuālā komunikācija un konta izveide Pinterest / Instagram
Facebook /Youtube /Twitter konta izveide un mārketinga iespējas

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Dace Amsone, Mg.Sc.Soc.

 

Mērķauditorija

Ja esi no tiem cilvēkiem, kam visvieglāk mācīties ir darot un kurš vēlas pilnvērtīgi izmantot jau pieejamās lietojumprogrammas, nevis apgūt sarežģītus un dārgus risinājumus, kurss “Mazā biznesa digitālie rīki” ir domāts tieši tev. Kursa ietvaros tiks apgūtas un padziļinātas prasmes kvalitatīvi izmantot MS Office lietojumprogrammas, kā arī bezmaksas tiešsaistes risinājumus, kurus piedāvā Google, Canva, Mozello un sociālo tīklu platformas Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest un Instagram. Mācību iestāde nodrošina bezmaksas MS Office 365 licences uz visu mācību periodu.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047