Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un normatīvais regulējums
Personas datu apstrādes pamatprincipi
Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamatojums
Datu aizsardzības speciālista iecelšana
Personas datu jēdziens, būtība;
Personas datu aizsardzības normatīvais regulējums
Personas datu apstrādes pamatprincipi un to piemērošana praksē, tehnoloģijas to automatizēšanai
Apstrāde, kas pamatota ar piekrišanu, iegūšanas tehniskās iespējas
Apstrāde kas nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei
Apstrāde juridisku pienākumu izpildei
Apstrāde vitālo interešu aizsardzībai
Apstrāde sabiedrības interesēs un lai izpildītu oficiālās pilnvaras
Apstrāde leģitīmo interešu ievērošanai
Datu aizsardzības speciālista nepieciešamība
Datu aizsardzības speciālista tiesības un pienākumi

2. Datu subjektu tiesības un to nodrošināšanas mehānismi.
Datu subjekta tiesību ierobežošana
Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
Īpašas apstrādes situācijas
Informācija, kas jāsniedz datu subjektam, tai skaitā izmantojot digitālās tehnoloģijas
Datu piekļuves tiesību nodrošināšana
Tiesības labot, dzēst, ierobežot apstrādi
Tiesības uz datu pārnesamību, to nodrošināšanas digitālie rīki
Tiesības iebilst
Tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde
Tiesības iesniegt sūdzību
Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību
Tiesības uz kompensāciju
Īpašo kategoriju datu veidi
Īpašo kategoriju datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Atsevišķu īpašo kategoriju datu apstrādes specifika
Apstrāde un vārda un informācijas brīvība
Apstrāde un publiska piekļuve oficiāliem dokumentiem
Valsts identifikācijas numura apstrāde
Apstrāde saistībā ar nodarbinātību
Garantijas un atkāpes, kas attiecas uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos
Baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības noteikumi

3. Pārziņa un apstrādātāja lomas datu apstrādē
Apstrādes darbību reģistrēšana
Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību
Personas datu nosūtīšana
Pārziņa tiesības un pienākumi
Kopīgu pārziņu savstarpējās attiecības
Apstrādātāja tiesības un pienākumi
Digitāla apstrādes darbību reģistra izveide un tā uzturēšanas mehānismi
Gadījumi, kad jāveic novērtējums
Novērtējuma veikšanas kārtība
Iepriekšēja apspriešanās
Nosūtīšanas vispārīgie principi un tehnoloģijas
Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību
Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām

4. Personas datu aizsardzības pārkāpumi
Personas datu aizsardzības uzraudzība
Atbildība par personai nodarīto kaitējumu
Personas datu aizsardzības pārkāpumu identificēšana un novēršana
Disciplināratbildība
Administratīvā atbildība
Civiltiesiskā
Kriminālatbildība
Personas datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas kārtība izmantojot digitālos rīkus

5. Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni
IS lietotāju drošība, lietotāju ierobežošanas iespējas un darbību reģistrācija IT drošības pamatjēdzieni un drošības standarti.
Drošības pārvaldība organizācijā
IS drošības vadība organizācijā
Incidentu pārvaldīšana

6. Drošības riski, apdraudējumu veidi un drošības līmeņi.
Darbs ar virtuālo vidi Drošības riski. Sociālā inženierija. Ļaunprātīgi kodi. Draudi internetā. Virtuālās mašīnas. Darbs ar virtuālo vidi.

7. Informācijas pārvaldības rīki.
Mobilais telefons kā personas datu apstrādes rīks Operētājsistēmas un to drošība. Web pārlūki. Datu tīkli. Bezvadu tīkli un to drošība. VPN. Mobilais tālrunis. Mobilās aplikācijas. Ļaunprātīgais kods mobilajās aplikācijās. Spiegu programmatūra.

8. Datu šifrēšana
Paroles Datu šifrēšanas tehnoloģijas. HTTPS. Elektroniskais paraksts. Datu pārtveršana. Paroļu uzglabāšana. Privātums.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Laura Kalniņa, Ivo Krievs, Deniss Čalovskis

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

PDA-7 un PDA-8 grupas, 5.mācību kārta. Vai saņēmāt, ko cerējāt?
Jā, Sapratu regulas būtību.
pilnīgi noteikti! patika tas, ka pasniedzēji visi ir praktiķi!
Jā! Patika prakses pieredzes stāsti kopsakarībā ar normatīvo regulejumu.
Jā. Bija izzinoši un interesanti.
Saprotami un detalizēti izklāstīta tēma, patika mājas darba uzdevumi, kas palīdzēja saprast teoriju
Praktiskie darbi ,kuri bija jāpilda lekcijas laikā . Jo tad varēja iepazīties ar kursa dalībniekiem un gūt pieredzi.
Bija interesanti iesaistīties grupu darbā, lai dalītos ar atšķirīgo pieredzi.
Pilnībā attaisnoja gan manas cerības, gan bažas. Patika, ka kurss veidots tā pa vienkāršo, lai ir viegli saprotams. Jo vakarā pēc darba ir pagrūti koncentrēties, bet bija oki!
Ieguvu daudz noderīgas informācijas darbam
Jā, sasaiste ar praksi bija pats vērtīgākais, viegls, interesants stāstījums.
Paldies, pilnībā esmu apmierināta! Lekciju materiāli un pasniedzēju atsaucība!
Patika, ka pasniedzēja izskaidroja teoriju, normatīvos aktus saistībā ar piemēriem no reālās dzīves. Tas ļoti atvieglo mācību materiāla uztveri! Paldies par to!
Jā, patika praktiskie piemēri.
Jā! Konstruktīvs vielas izklāsts
Jā, pamatu pamati Datu aizsardzībai.
Patika tas, ka varēju atkārtot zināšanas datu aizsardzība un padomāt par niansēm, kurām iepriekš nepievērsu uzmanību
Jā ieguvu plānotās zināšanas
Liels paldies, man ļoti patika, pirmajās lekcijās temps likās ļoti straujšs un, manuprāt, Lauras lekcijām būtu jābūt pēdējām visā sērijā, kad ir apgūtas IT zinības, juridiskā puse, tad datu aizsardzība nāktu kā putukrējums :) Tagad klausos vēlreiz lekcija
Iegūtas svarīgas datu aizsardzības pamatzināšanas, kas praktiski piemērojamas darba vietā. Palīdzēja izprast personas datu aizsardzības nozīmīguma faktoru, iespējamos apdraudējumus un riskus.
Bija mazliet sarežģīti, jo IT zināšanas tomēr man ir lietotāja līmenī, bet pateicoties pasniedzējam ļoti vērtīgi paplašināju savu redzesloku, guvu ļoti noderīgas zināšanas, kas palīdz izprast kopainu. Paldies!
Interesantas tēmas, interesanti piemēri, daudz jaunas zināšanas
Es esmu ļoti patīkami pārsteigta, biju domājusi, ka šī kursa sadaļa būs mokoša, bet liels paldies pasniedzējam, kurš ļāva izbaudēt IT zinību apguvi!
IT daļa bija grūta, brīžam likās par daudz padziļināta, bet tas, protams, palīdz izprasts labāk tēmu
Jā, Datu šifrēšana.
Attaisnojās pilnībā gan cerības, gan bažas. Bažas bija, ka es kā ne IT pārzinātājs nevarēšu tikt līdzi Denisam. Likās ka ir par daudz anglicisma un mazliet par dziļu programmās. Bet Deniss izskaidroja diezgan pamatīgi un vienkārši.
Patika, ka pasniedzējs loti centās specifiskus IT nozares aspektus izskaidrot ļoti vienkāršā, IT nespeciālistam saprotamā valodā.
Jā, saņēmu. Visaptverošs kurš - no ierīcēm līdz vīrusiem un lomām organizācijā utt.
Patika atkārtot un nostiprināt zināšanas. Materiāli noderēs dzīvē
Iepriekš nav bijusi pieredze ar IT, līdz ar to ieguvu priekš sevis jaunas atziņas, ko var izmantot praksē.
Jā, saņēmu labu, noderīgu informāciju. Pasniedzēja atsaucība un materiāli.
Dažās apmācību stundās nevar apgūt IT zināšanas, bet kursā ieguvu ieskatu un informāciju par IT nozari, riskiem ar ko ikdienā saskaramies un par kuriem pat nenojautu. Iemācija atpazīt riskus, kā no tiem izsargāties.
Jā. Viss kurss bija teicams.
Ieguvu vairāk informācijas nekā cerēju.
Jā!, bet no sāku satraucos vai bez priekšzinašānām IT jomā, spēšu apgūt šo kursu! Bet, pasniedzējs ļoti pamācoši un ar vienkāršiem piemēriem parādija, ka to varu, Paldies viņam par to!!!
Paldies Denisam ,tagad saprotu ,ciki grūts ir darbs IT . Lai zinātu visas kļudas un uzlabot drošību mūsus datu passargāšanā.
Jā, un pat vairāk. Ļoti saprotami izstāstīti IT jautājumi.
Daudz noderīga informācijas. Super labi, interesanti , lieliski un forši!
Kurs bija atbilstošs ekspektācijām, tikka iegūta daudz un jauna informācija ar praktiskiem piemēriem un skaidrojumiem. Ļoti patika pasniedzēja pieeja mājas darbiem, organizējot tos pārsvarā testa formā.
Patika, ka vairākos jautājumos tika sniegta pieredze no savas ikdienas
Saprotami izklāstīta tēma, patika praktiskie mājas darba uzdevumi
Praktiskie piemēri
Ļoti patika, ka Ivo daudz piemērus izmantoja, tad viss labāk iegaumējas un vieglāk saprast pat vakaros!
Jā, saņēmu labu materiālu praktiskajam darbam. Pasniedzēja atsaucība un materiāli.
Ļoti profesionāli pamatīgi un vienkārši izskaidroja normatīvos aktus un to pielietojumu reālajā dzīvē! Ļoti patika viņa vadītās lekcijas.
ja, teicamas jautājumu prezentēšana, piemēri, viedokļi
Iegūtas svarīgas datu aizsardzības pamatzināšanas, kas praktiski piemērojamas darba vietā. Palīdzēja izprast personas datu aizsardzības nozīmīguma faktoru, iespējamos apdraudējumus un riskus, izprast datu aizsardzības speciālista lomu utt.
Jā! Nebija garlaicīgi
Pasniedzējs labi pastāstīja piemērus saistībā no pieredzes savā jomā. Labi izklāstīja savas tēmas.
I.Krieva bloks arī bija izcils! Ļoti kvalitatīvi.
Jā, Risku analīze
Praktiski piemēri no dzīves un lektora pieredze un vieglais pasniegšanas veids.
Jā! Patika prakses pieredzes kāzusi, kas skatīti kopsakarībā ar normatīvo regulējumu.
Jā - pilnīgi noteikti! Patika praktiskie piemēri!
Liels paldies, kurss bija ļoti noderīgs, man ļoti patika, ka Ivo Krievs izmantoja tik daudz piemērus no dzīves, kas parasti ir lielākais mīnuss dažādās apmācībās, ka ir tikai sausa teorija, bet nav sapratne, ko ar to visu darīt ikdienā!
Jā, ieguvu daudz jaunu zināšanu. Patika, ka bija daudz praktisko piemēru.
Jā, paldies!!! Patika piemēri no prakses, aizraujošs stāstījums, patika kontroljautājumi, auditorijas iesaiste. Var redzēt, ka pasniedzējam patīk savs darbs un tas ir aicinājums.
Jā, ļoti patika nedaudz iegūt zināšanas un redzējumu no IT tehniskās puses.
Jā un bija brīnišķīga iespēja apgūt jaunas zināšanas
jā, Deniss spēja pasniegt sarežģīto vienkārši un palīdzēja spert pirmos soļus IT džungļos :)
patika, ka pēc katras lekcijas bija tests zināšanu pārbaudei. Labs ieskats, man kā cilvekam, kam IT maz zināšanu
Kursa ietvaros tika nodrošināts ieskats IT drošības jautājumos. Labs ievads turpmākai darbībai.
Uzzināt ko jaunu tieši par datu aizsardzību no šīs tehniskās puses un kā darbojas krāpnieki
Daudz ko jaunu uzzināju par IT drošību, ko varēšu izmantot darbā
gandrīz pilnībā, vislabāk patika iegūtais zināšanu apmērs saistībā ar svešu nozari.
Gaidīju labākus un saprotamākus slaidus un uzskates materiālus
Interesantas lekcijas un lieliski pasniedzēji!
man patika pasniegšanas metode, visu laiku jūties iesaistīts procesā un tādejādi vairāk atceries.
Ieguvu labāku izpratni par drošību IT jomā nekā man bija.Paldies!
saņēmu daudz vairāk kā cerēju, Deniss ir super kā pasniedzējs, paldies!
Paldies, šī daļa bija saturiski negaidīta, bet ļoti vērtīga.
Pasniedzējs ir praktiķis, ar lielisku prasmi nodibināt kontaktu ar auditoriju. Ļoti patika aktīvā balsošanas sistēmas izmantošana.
Patika testi pēc apjomīgas vielas.
patika, ka materiāls tiek pasniegts saprotamā formātā un vienkaršā valodā- ir viegli uztverams
Man viss patika, jo mācījos savas personiskās intereses dēļ
Ļoti pozitīvs un iejūtīgs pasniedzējs.
viss likās augstā profesionalajā līmenī
Saņēmu daudz vērtīgu zināšanu par šo tēmu, kursi palīdzēja daudz labāk izprast regulu un tagad ir skaidrs, kā tā jāpiemēro praksē.
bija daudz piemēru un vienmēr patikami klausīties Ivo, jo viņam ir liela pieredze datu apstrādē un incidentos un tāpēc daudz ko no šīm mācībām var paņemt sev un pēc tam izmantot savā darbā.
Jā, paldies. Iegūtās zināšanas, kopsakarā ar lielāku izpratni datu aizsardzības jautājumos.
Pasniedzējs noteikti savas jomas speciālists. Paldies par praktiskiem piemēriem.
jā, Ivo spēja patiesi ieinteresēt un noturēt uzmanību uz visiem 200% ar stāstījuma veidu un piemēriem.
Lektors ir ar bagātu pieredzes un zināšanu bagāžu, ar lielisku auditorijas izjūtu, un abi šie aspekti padara lekcijas ļoti saistošas un informatīvas.
Būtu labāk, ja būtu vēl papildu nodarbības.
Jā, saņēmu. Tomēr viens praktiskais darbs man bija pārāk sarežģīts. Paldies!
Jā, viss ok. Ivo papildu materiāli - īpaši noderīgi
ļoti patika, ka bija daudz praktiska rakstura informācija un ka Ivo runāja par problēmsituācijām un risinājumiem.
Patiktu vairāk, ja būtu vairāk praktisko piemēru analīzes.
Kursa programma ir laba. Pasniedzēji savas jomas profesionāļi.
Jā, saņēmu. Patika praktiskās nodarbības klātienē, tas mobilizēja vairāk iedziļināties
Interesantas lekcijas un lieliski pasniedzēji!
jā, kursa saturs un tā kvalitāte pilnībā atbilst gaidītajam
Apguvu prasmes, kuras negaidīju. Iepriekš nebiju saskaries ar juridisko pusi - līgumiem, regulām vispār. Uzlabojās prasme lasīt un saprast likumus, tiesas spriedumus.
Ļoti patika praktiskā ievirze datu aizsardzības jautājumos, gūta izpratne par pamatprincipiem ļoti īsā laikā.
Man viss patika. Smadzeņu pēlēkā viela vingroja:D
Papildināju savas zinašanas un uzzināju daudz jauna par datiem, kurus ikdienā apstrādājam
Noderīga ir informācija par praktiskiem piemēriem un praktiskiem ieteikumiem, kurus var vēlāk izmantot sava darbā
Jā, no 0 līmeņa esmu ieguvusi pozitīvu pamatu, kas iespējams noderēs gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē
Sākumā ne, bet pēc tam patika grupu darbs. Teicama ievade Regulas labirintos, paldies!
Viss bija forši. Pasniedzēji spēja informāciju pasniegt visiem saprotamā veidā
Man patika tēmas izklāsts, piemēri un atbildes uz jautājumiem.
paldies, saņēmu padziļinātu ieskatu datu aizsardzības jautājumos. Nepiespiestā atmosfēra un pasniedzējas atdeve jautājumu atbildēšanā.
Tieši tāpēc patika, ka neko negaidīju. Mācījos tikai personiskas intereses dēļ.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047