Programmēšana Java

Programmēšana Java

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Programmēšanas pamati
1.1. Ievads. Pamata terminoloģija un klasifikācija.
1.2. Programmēšanas valodu vēsture.
1.3. Algoritmi.
1.4. Pamati un datu tipi.
1.5. Lineāras programmas.
1.6. Mainīgie, ieeja un izeja, nosacījumi.
1.7. Būla algebra, Bitu līmeņa operācijas.
1.8. For, while, do while cikli.
1.9. Sazarošanās.
1.10. Viendimensiju un daudzdimensiju masīvi.
1.11. Funkcijas veidi un atšķirības.
1.12. Parametriski uzdotas funkcijas.

2. OOP
2.1. Ievads objektorientētā programmēšanā.
2.2. Klases. Objekti. Atmiņas modelis.
2.3. Draudzīga koda principi.
2.4. Datu struktūras. Kolekcijas.
2.5. Inkapsulācija.
2.6. Mantošana.
2.7. Polimorfisms.
2.8. Klases.
2.9. Funkciju pielietošanas iespējas.
2.10. Piekļuves modifikatori.

3. Java (JavaFX ietvars)
3.1. Jauna projekta izveide.
3.2. Atmiņas modeļi.
3.3. Darbības joma.
3.4. Projekta sākšana.
3.3. Ievads grafiskā lietotāja saskarne.
3.4. JavaFX 2D formas.
3.5. JavaFX teksts.
3.6. JavaFX efekti.
3.7. JavaFX transformācija.
3.8. JavaFX animācija.
3.9. JavaFX 3D formas.
3.10. JavaFX izkārtojumi.
3.11. Grafiskā lietotāja saskarnes reaģēšana uz lietotāju notikumiem.
3.12. Datu vizualizēšana.
3.13. Meklēšana un kārtošana: no koda līdz algoritmiem.
3.14. CSV datu statistiskā apstrāde un vizualizācija Java.
3.15. Ievads testēšanā.
3.16. Melnās un baltās kastes testēšana. jUnit testēšana.

Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Jānis Pekša, Mg.sc.ing., Mg.oec.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

JAVA-1, JAVA-2, JAVA-3 un JAVA-4 grupas, 5.mācību kārta
Pasniegtā viela bija interesanta un atbilstoša iesācēju līmenim, ņemot vērā īso laika periodu diez gan apjomīgas mācības.
Diemžēl ne gluži saņēmu ko vēlējos. Līdz galam nejūtu, ka būtu iemācījies Java programmēšanas pamatus. Protams ir stipri lielāka izpratne vispār par programmēšanu nekā pirms kursa sākuma. Secināju - man patika programmēšana.
Pasniedzēja pacietība
Jā, kurss patika, man noteikti noderīgs
Saņēmu labu ievadu (ieskatu) programmēšanas pasaulē
Esmu patīkami pārsteigts par pasniedzēja Jāņa Pekšas ļoti labo mācīšanas un pasniegšanas metodi.
Ikdienā strādāju loģistikā, taču plānoju mainīt, ieskats Java tika dots, tātad arī saņēmu ko cerēju.
man patika, ka tika vairākkārt atkārtots priekš "idiotiem" viela, lai nostiprinātu zināšanas
Viss bija apmierinoši
Kursa ietvaros sapratu, kas jāzin no Java programmēšanas pamatiem. Interesantākas tēmas bija par klasēm, objektiem un polimorfismu.
Jā, saņēmu tieši to, kā dēļ pieteicos - saprast vai šis man varētu būt interesanti. Bija ļoti interesanti, noderīgi, iegūtas Ļoti labas pamatsināšanas. Visvairāk patika praktiskie uzdevumi, īpaši tiek, kas bija jāpilda pašiem ka majas darbi.
Jā, saņēmu. Velējos iegūt pamatzināšanas programmēšanā, lai noskaidrotu, vai vēlos šājā virzienā attīstīties tālāk.
Jā, paldies sańēmu to ko biju gaidījis.
Jā, tieši labi bija izstāstīts tas pamats, uz kura visa valoda būvējas.
+/- daudz interesantu mājas darbu
pasniedzēja skaidrojumi vienkāršā veidā, iespēja praktiski darboties.
Jā, biju gan cerējusi vairāk OOP apgūt un iemācīties lietot debugger (būtu ļoti noderīgi, jo kods bieži salūzt un grūti noteikt iemeslu). Patika mājasdarbi, tie bija daudz. Dažiem MD gan nebija skaidrs, kas tieši tiek prasīts.
Vairāk gribēju uzzināt par klasēm
Saņēmu vairāk kā cerēju - man kā cilvēkam bez priekšzināšanām bija ļoti interesanti un uzzināju daudz jauna. Pasniedzējs, manuprāt, ļoti labi skaidroja un centās, lai katrs, kas piedalās, saprastu un tiktu līdzi. Paldies pasniedzējam!
Iegūtās zināšanas un tehniskās prasmes būs ļoti noderīgas turpmākai programmēšanas valodu apgūšanai un zināšanu papildināšanai. Šajā kursā visvairāk patika mācību struktūra, kā arī mājasdarbu pildīšanas process (absolūti kaut kas jauns priekš manis).
Jā, saņēmu to, ko gaidīju. Patika pasniedzēja pieeja - gan kopīgi visai grupai, gan individuāli katram studentam.
Sanemu basic zinasanas; Noteikti noderes, bet nejutos ta, ka varu stradat saja joma
Gaidīju, ka būs nedaudz intensīvāks darbs ar praktiskajiem piemēriem. Vislababāk patika, ka pašam izdevās veiksmīgi atrisināt uzdotos uzdevumus.
Biju gaidījusi vairāk praktiskus piemērus no pasniedzeja puses, kurus viņš pats raksta. Lielakā daļa bija paņemti no interneta, pārkopēti un palaisti, protams, kaut kas par koda rindiņām tika pastāstīts.
Nezināju, ko saņemšu, bet tas, ko saņēmu ir interesanti un noderīgi!
Saņēmu daudz zināšanas par Java, plusi: interesanti uzdevumi un 100% feedback
Tā kā strādāju par programmētāju nu gribēju dabūt zināšanas arī par JAVA, tad šīs kurss pilnībā nosēdza pamatdaļu. Protams, papildus tika lasīta cita literatūra, kur viss bija izklastīts detalizētāk.
Jā. Patika, ka bija daudz praktikas.
Kopumā kursu vērtēju labi, noteikti palīdzēja saprast un attīstīt programmēšanas pamatus un būtību.
Kurss bija kompakts
Es iepazinos ar Java pamatiem
Šajos kursos iemācījos pats atrast materiālu pēc tēmas un atbildes uz jautājumiem.
Šis bija mans pirmais ar IT jomu saistītais kurss un jāsaka, ka priekš manis temps un apjoms bija nedaudz par ātru un lielu. No kursa vidus likās, ka jābūt kaut kādām priekšzināšanām, lai varētu kvalitatīvi piedalīties lekcijās.
Ļoti erts macības grafiks. Pasniedzejs labs ka cilveks, bet materials vājš, nebija prezintacijas
Ieguvu jaunus domubiedrus. Profesoram bija laba humora izjūta. Sapratu, ka mani interesē Java programmēšana (stundas laikā pierakstīju tēmu un tad visu mācījos pašmācības ceļā). Uzzināju, kur internetā bez maksas var mācīties Javu.
Man patika, ka pasniedzējs vienmēr palīdz, ja dalībnieks kaut ko nesaprot lekcijas laika, un arī cenšas palīdzēt ar tehnisko nodrošinājumu.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047