Projektu vadība

Projektu vadība

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Studiju kurss
Kursa procesā izglītojamie iegūs zināšanas un prasmes projektu vadībā digitālajā vidē ar Agile, Scrum, Lean, Kanban pieejām, lai veicinātu jaunāko projektu vadības metožu pielietojumu organizāciju darbā, kā arī apgūs IKT prasmes, kas nepieciešamas sadarbības veicināšanai un procesu vadībai digitālajā vidē, piemēram, tiešsaistes sadarbības rīkus komandām, kopīgas informācijas telpas un rīku izmantošanas iespējas darbā, atgriezeniskās informācijas iegūšanas un apkopošanas rīkus

Kursa saturs:

0. Projektu un procesu vadības nozīme organizācijās. Projektu vadības būtība. Dažādu nozaru pieeja un atšķirības procesu vadībā.
Projekta dzīves cikls. Projektu vadības procesu raksturojums. Projektu vadības pieejas. Atšķirības starp waterfall un Agile projektu vadības pieejām.
1. Agile domāšanas veids, pieeja procesu vadībā, Agile komandu darbības principi
2. Scrum pieeja procesu vadībā - vērtības un pilāridefinīcija un principi, komandas lomas un atbildības, Scrum notikumi, artefakti, Scrum pielietojums dažādās nozarēs. Tiešsaistes rīki procesa organizēšanai (piemēram, Asana, Jira, Wrike)
3. Kanban pielietojums procesu vadībā - Kanban vērtības, principi, prakses, Kanban praktiskais pielietojums, Kanban informācijas tāfele un tiešsaistes rīki, metodes priekšrocības (piemēram, Trello)
4. Lean pieeja procesu vadībā - būtība, principi un ieguvumi. Lean instrumenti, vērtības un principi (piemēram, JIT, TPS, 7 principles, 7 waste types, 5 why’s). Darba organizācijas pieejas (Pull system vs Push).
5. Dizaina domāšanas ietvars procesu vadībā. Dizaina domāšanas process, likumsakarības un mīti. Ideju ģenerēšanas metodes un novērtēšana. Ātrā prototipēšana. Ideju piči.
6. Komunikācijas nozīme procesu un projektu vadībā - komunikācijas veicināšana, efektīva un aktīva klausīšanās, jautājumu uzdošanas metodes, komunikācija virtuālajās komandās. Virtuālās kafijas pauzes.
7. Kopīgi rīki komunikācijas plūsmas organizēšanai organizācijās (bezmaksas un maksas rīki, piemēram, Zoom, Webex, MS Teams, Jitsi, Google Meet u.c.)
8. Atgriezeniskās saites iegūšanas un apkopošanas rīki darbam attālināti, piemēram, Sli.do, Mentimetr, Kahoot, Google Forms u.c.)

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 40 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 40 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Kristīne Tjarve, Mag.paed.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047