Digitālās prasmes biroja darbā

Digitālās prasmes biroja darbā

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās izglītības moduļu kopa

Kursa saturs:

1.1. Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi.
1.2. Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana.
1.3. Digitālā identitāte un pratība: informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošanas iespējas.
2.1. Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana.
2.2. Digitālā komunikācija un sadarbības iespējas informācijas dizaina izstrādei mūsdienīgas saziņas veidošanā.
2.3. Digitālā pratība, komunikācija un sadarbība, identitāte: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas nozarē

Apjoms - 100 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 52 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Zanda Dubova, MBA

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

S-58 grupa, 5.mācību kārta:
Iemācījos daudz ko jaunu. infografiku, gmail aptauju un exceli tagad pa labāk parvaldu.
Man visvairāk patīka prakstiskie uzdevumi, var ātri pašai izprast materiālu tad kad pati to dari.
Saņēmu daudz jaunas informācijas, ko var ātrāk un praktiskāk izmantot. Pieejamie ieraksti ir ļoti vērtīgi, jo iespējams atkārtoti cauri iziet uzdotajai / izņemtajai vielai.
MS Word un Excel
Saņēmu visu ko vēlējos un vēl pat vairāk.Man patika viss labak darboties ar Words.Un man patika pasniedzēja,ļoti labi novada lekcijas,saprotoša,vienmēr atbild uz jautājumiem.
Ļoti noderīgas zināšanas par MSExcel, kā arī uzzināju par infografikām, ko iepriekš vispār nezināju.
Saņemu kursa ļoti daudz jaunas informācijas. Iemācījos daudzas lietas ko nekad neizmantoju. bija interesanti veidot infografiku.
Saņēmu daudz jaunu praktiski pielietojamu zināšanu, kā arī zināšanu atkārtojumu Word un Excel programmās. Patika, ka tika parādīti veidi, kā atvieglot savu darbu ikdienā.
Iegūtās zināšanas atvieglos ikdienas darbu. Pasta sapludināšana- vērtīgs ieguvums.
Atgādinājums darīt pareizi nevis kā pierasts.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047