Starptautisko projektu izstrāde

Starptautisko projektu izstrāde

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Studiju kurss

Kursa saturs:

Projekta un projektu vadības jēdziens un dzīves cikls. Projekta organizācija un organizatoriskās formas, komandas veidošana un darbs komandā. Projekta idejas ģenerēšana, dažādi digitālie rīki (domu kartes – Mindmeister, Miro u.c., digitālo diskusiju rīki – Lean coffee)
Projekta definēšana, pamatojums, argumentācija un kritiskā domāšana
Loģiskās plānošanas matrica, mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu formulēšana
Projekta plāna izstrādes teorija – projekta dzīves cikls, projekta vadības plāns, struktūrplāns, gaitas plāns. Digitālie rīki – Gantchart, Trello, Jira.
Projekta risku izvērtēšana un vadība
Projekta ietekmes, ilgtspējas un rezultātu izmantojamības un informācijas izplatīšanas (valorisation) jēdzieni un stratēģijas, atgriezeniskās saiknes rīki – visidati, sli.do, Mentimeter, Surveymonkey, Typeforms, Googleforms, Kahoot.
Projekta budžeta plānošana
Starptautisko projektu uzraudzība, kontrole, dokumentācija un atskaites, Google rīku izmantošanas iespējas vadībā un koordinēšanā.
Eiropas strukturālie un citi fondi, to apguves specifika
Informācijas izplatīšana un komunikācija projektos. Vizuālā komunikācija un vizualizācijas rīki (Canva, Infogram, Pictochart, wix u.c.). Projekta prezentēšanas tehnikas
Projekta idejas izstrāde grupās un prezentēšana
Citi ar starptautisko projektu izstrādi un vadīšanu saistītie aspekti – starpkultūru komunikācija, valoda, radošums un novitāte projektos.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 30 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 50 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Kristīne Tihanova, Mg.geogr.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047