Zīmolvedība

Zīmolvedība

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Studiju kurss

Kursa saturs:

Zīmola jēdziens, definīcijas. Zīmola atšķirība no tādām mārketinga kategorijām kā preču marka, preču zīme u.tml.
Zīmola identitāte, uzbūve un pamatelementi. Zīmolu klasifikācija
Zīmolvadības digitalizācija.
Zīmola veidošanas attīstības tendences. Zīmolu globalizācija. Audio zīmolvadība. Zīmolu nozīme mūsdienu uzņēmumu mārketingā un korporatīvajās stratēģijās un vadība interneta vidē, tajā skaitā sociālajos medijos.
Zīmolu ekonomiskie, tiesiskie, sociālie un kultūras faktori. Pozicionēšana kā zīmola un zīmolvadības bāze.
Zīmola dzīves cikls, tā vadīšana. Zīmolvadības stratēģijas digitālā vidē. (zīmolu paplašināšana, izvēršana, atveseļošana, pārpozicionēšana, likvidēšana u.c.).
Korporatīvais zīmols un tā vadīšana. Specifiskie zīmolvadības virzieni (personu zīmolu vadīšana, valstu un reģionu zīmolu vadīšana u.c.). Zīmola komunikācija, tās kanāli un digitālie instrumenti.
Zīmola audits. Zīmola vērtības un efektivitātes novērtēšanas metodes.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 40 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 40 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Jolanta Derkevica-Pilskunga, Ph.D.

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

kursa "Mārketinga komunikācija un zīmolvadība" grupas, attālinātā mācību kārta
Jā, saņēmu! Visvairāk patika tēma par zīmolu arhetipiem un krāsu psiholoģija.
Jā, kursā iegūtās zināšanas noderēs pilnvedošanās procesā. Vislabāk patika, ka pasniedzēja spēja parādīt tik daudz piemēru. Tas palīdzēja saprast tēmas ātrāk.
Pozitīvā atmosfēra
Lai gan darbojos citā jomā, jā, noteikti esmu ieguvēja! Paldies! Man ļoti patika iespēja nepārtraukti domāt, analizēt, diskutēt, izteikt savu viedokli, tādejādi apzinoties, ka jebkura reklāmas kampaņa nekad neuzrunās visus vienādi.
Ļoti laba pasniedzēja, sākot kursu likās, ka būs ļoti grūti uztvert pavisam jauno meteriālu, bet Jolantai ir talants pasniegt to ļoti saprotami.
Saņēmu daudz vairāk kā cerēju. Izcili. Paldies Jolantai.
Saņēmu daudz vairāk kā cerēju, jo sāku no pilnīgas nullītes, bet kursa laikā netikai sapratu, kas tad ir zīmolvadība un mārketinga komunikācija, bet spēju iedziļināties sarežģītākajos zīmolvadības aspektos. Tieši praktiskie padomi patika vislabāk.
Jā, saņēmu pat vairāk nekā cerēju. Visvairāk patika pasniedzējas atsaucība, sapratne, pretimnākšana izskaidrot visas neskaidrības un patīkami pozitīvā attieksme.
Kursa biedru atvērtība
Domāju, ka saņēmu. Gribēju iepazīties ar mārketingu, ar tā daļu šajā kursā iepazinos. Pasniedzēja ir super! Ļoti patika, kā pasniedzēja teoriju papildina ar praktiskiem piemēriem un uzdevumiem. Patika, ka bija adekvātas prasības pārbaudes darbiem.
Saņēmu ko cerēju, lietderīgi izmantoju zināšanas darbā. Lieliska pasniedzēja, aktuālas tēmas un interesantas diskusijas.
Praktikums, piemēri
Principā jā. Apbrīnojama pasniedzējas enerģija.
Vislabāk patika pasniedzējas pa skaidrošanas spēja un tas, ka viņa aizrāva ar savām zināšanām.
Saņēmu jaunas zināšanas, kuras pielietot savā darba praksē. Pasniedzējas profesionalitāte un entuziasms.
ES teiktu, ka saņēmu. Iepriekš nebija zināšanu šajā sfērā, tāpēc visa informācija likās ļoti noderīga un saistoša. Ļoti patika pasniedzēja un viņas darbs, profesionālitāte. Patika arī praktiskie uzdevumi un grupu darbiņi.
Auditorijas iesaiste
Nevaru pateikt kas nepatika, jo viss bija lieliski.
Lieliska pasniedzēja! Ar sirdi un dvēseli savā vietā- informācija tika pasniegta saprotami, kvalitatīvi, atraktīvi un interesanti. Viss būs ļoti noderīgi darbā. Paldies!
Bija lieliski, vēlos apgūt padziļināti google ads stratēģijas.
Ļoti zinoša pasniedzēja, tas arī padarīja saistošu un interesantu kursu kopsummā.
Patika draudzīgā un nepiespiestā atmosfēra, iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijās. Ļoti noderīgas bija praktiskās daļas, tēmas izprašanai.
lekciju saturs un prakstizēšanās iespējas, veicot uzdevumus.
Pasniedzējas pasniegšanas stils, ļoti enerģisks un aizraujošs, interaktīva pieeja, daudz vērtīgu materiālu.
Man kā cilvēkam bez pieredzes patika viss,bet nevarēju konkurēt ar kolēģiem kuri jau bija šajā jomā mācījušies.
ļoti patika pasniedzējas Jolantas inovatīvā pieeja, studentu iesaistīšana iknedēļas grupas darbos, dažādu uzdevumu risināšana, superīgi, noderīgi linki. Arī visi pārbaudījuma darbi bija ļoti pārdomāti!
jā, saņēmu. Vislabāk patika praktiskie pielietojumi un piemēri mācību procesā.
Ļoti patika pasniedzēja - savas jomas profesionāle. Praktiski piemēri & uzdevumi, tika apskatītas aktualitātes. Patika online nodrošinājums- labi tika atrisināta situācija, arī attālināti bija klātbūtnes efekts.
Uzzināju daudz jauna un noderīga. Patika pasniedzējas spēja elastīgi piemeklēt aktuālus praktiskos piemērus (un praktisko piemēru bija ļoti daudz).
Vislabāk patika mājas darbi un grupu darbi, tādejādi var iemācīties labāk.
Pasniedzējas lielā pieredze, stāsti un atmosfēra lekciju laikā!
Kurss bija ļoti labs, ieguvu tieši to ko vēlējos - ieskatu šajā tēmā, kas tika papildināts caur praktiskiem piemēriem. Lieliska pasniedzēja!
Mūsu pašu gatavotie uzdevumi/mājas darbi, kas lika izpētīt un iedziļināties.
Jā, pat vairāk. Ļoti patika pasniedzējas attieksme, iespēja mācīties attālinàti ar praktiskiem piemēriem online
Pat vairāk saņēmu, nekā domāju. Ļoti jauka pasniedzēja un ieinteresēta, aktīvā, pozitīva grupa.
Pasniedzēja lieliski spēja paskaidrot nesaprotamo ar piemēriem no dzīves. Teicams bija tehniskais nodrošinājums. Ļoti lietderīgi bija praktiskie darbi grupās. No kursa saņēmu cerēto.
Saņēmu vairāk, nekā cerēju. Šis kurss bija tiešām ļoti izsmeļošs un daudzpusīgs.
Kursa saturs atbilda manām ekspektācijām, sniedza nelielu ieskatu mārketinga komunikāicijā un zīmolvadībā. Iegūtās zināšanas jau sāku pielietot praksē.
Lektore ir fantastiska, zinoša speciāliste savā jomā, kas lieliski pasniedza mācību vielu. Garlaicīgi nebija. Visu cieņu šādiem pasniedzējiem.
Noteikti, patika lekciju saturs, mācību pieeja, un, protams, pasniedzēja
Lieliska lektore! Jauniegūtās zināšanas veiksmīgi tiek lietotas ikdienas darbā.
Jā, principā saņēmu vēlamo informāciju, ko varu izmantot tālākam darbam. Patika, ka kurss nebija tikai teorija, bet bija īsti, reāli piemēri, kas liek saprast teoriju un tās īstenošanas iespējas.


 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047