Iepirkumu procedūras organizēšana

Iepirkumu procedūras organizēšana

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Sniegt studentiem zināšanas par iepirkumu procesu organizēšanas un vadīšanas būtību un veicināt pielietot iegūtās prasmes praksē.
UZDEVUMI
1. Demonstrēt zināšanas un prasmes vispusīgi raksturot iepirkumu procesu organizācijas nozīmi un funkcijas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā.
2. Piemērojot iepirkumu procesu organizācijas teoriju un tehniku, analizēt dažādas ar šo saistītas situācijas.
3. Pamatot atsevišķu stratēģiju priekšrocības un izvēlēties iepirkuma mērķim atbilstošāko.
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
Pārzin iepirkumu vadīšanas un plānošanas procesus valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos un iepirkuma procesu efektivitātes novērtēšanas metodes un to pielietošanas iespējas.
Prasmes
Prot izstrādāt iepirkumu plānu un stratēģiju, izmantot iegūtās zināšanas pārstāvot uzņēmumu vai iestādi iepirkumu procedūrās un izvērtēt uzņēmuma iepirkumu speciālistu un komisijas darbības efektivitāti.
Kompetences
Spēj veidot pozitīvu attieksmi par ētikas normām iepirkumu procesu vadīšanas un plānošanas procesā, sadarbības iespējām starp vadītāju, preces un
vai pakalpojuma lietotāju un iepirkumu speciālistu un par iepirkumu procesu vadīšanas un plānošanas nozīmi uzņēmuma attīstībā.

Kursa saturs:

Sniegt studentiem zināšanas par iepirkumu procesu organizēšanas un vadīšanas būtību un veicināt pielietot iegūtās prasmes praksē.
UZDEVUMI
1. Demonstrēt zināšanas un prasmes vispusīgi raksturot iepirkumu procesu organizācijas nozīmi un funkcijas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā.
2. Piemērojot iepirkumu procesu organizācijas teoriju un tehniku, analizēt dažādas ar šo saistītas situācijas.
3. Pamatot atsevišķu stratēģiju priekšrocības un izvēlēties iepirkuma mērķim atbilstošāko.
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
Pārzin iepirkumu vadīšanas un plānošanas procesus valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos un iepirkuma procesu efektivitātes novērtēšanas metodes un to pielietošanas iespējas.
Prasmes
Prot izstrādāt iepirkumu plānu un stratēģiju, izmantot iegūtās zināšanas pārstāvot uzņēmumu vai iestādi iepirkumu procedūrās un izvērtēt uzņēmuma iepirkumu speciālistu un komisijas darbības efektivitāti.
Kompetences
Spēj veidot pozitīvu attieksmi par ētikas normām iepirkumu procesu vadīšanas un plānošanas procesā, sadarbības iespējām starp vadītāju, preces un/vai pakalpojuma lietotāju un iepirkumu speciālistu un par iepirkumu procesu vadīšanas un plānošanas nozīmi uzņēmuma attīstībā.

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 28 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 52 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Gundars Lediņš, MBA

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047