Imports un eksports

Imports un eksports

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
• Importa un eksporta operācijas.
• Importa un eksporta procedūras.
• Importa un eksporta dokumentārais pamats.
• Produktu un piegādātāju izvēle
• Mērķa tirgus un klientu noteikšana
• Starptautiskās tirdzniecības procedūras un regulēšana
Prasmes
• Izprast importa un eksporta organizēšanas kopsakarības.
• Analizēt importa un eksporta operāciju organizēšanu ietekmējošos procesus.
• Izvēlēties konkrētajai situācijai piemērotāko taktiku organizējot importu vai eksportu.

Kompetences
• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas.
• Spēja, veidojot uzņēmuma importa vai eksporta darbību, organizēt operācijas atbilstoši noteiktajiem mērķiem, un ekonomiskajai videi.
• Spēja kritiski vērtēt uzņēmuma ārējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmuma darbību.

Kursa saturs:

Eksporta un importa būtība un atšķirības
Eksporta un importa operāciju organizēšana
Produktu un piegādātāju izvēle
Mērķa tirgus un klientu noteikšana
Starptautiskās tirdzniecības procedūras un regulēšana

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 28 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 52 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Ieva Bruksle, Mg.oec.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047