Mobilo lietojumprogrammu iOS platformai izveides pamati

Mobilo lietojumprogrammu iOS platformai izveides pamati

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas mobilo lietojumprogrammu izstrādē iOS platformai izmantojot Apple IDE Xcode.
Sniegt informāciju un zināšanas, kas nepieciešamas iOS mobīlo lietojumprogrammu izstrādē:
● Swift programmēšanas valodas apgūšana
● Izstrādes projekta komponentu atpazīšana
● Projekta grafisko resursu (storyboards, xib, assets) izmantošana
● Lietotāja saskarnes scēnu automātiskā maketa izstrādes apgūšana

Kursa saturs:

1. Swift valodas pamati
1.1. Swift valodas sintakse
1.2. Mainīgie, datu veidi
1.3. Optionals
1.4. Enumerācijas
1.5. Masīvi, asociatīvie masīvi
1.6. Izvēles operatori
1.7. Ciklu operatori
1.9. Funkcijas, deklarēšana
2. Swift OOP pamati
2.1. Klases, klases deklarēšana
2.2. Konstruktori
2.3. Ieskats OOP paradigmās
2.4. Objektu īpašības un metodes
3. Interface Builder izmantošana
3.1. Storyboards, xibs
3.2. Scēnu veidošana
3.3. Scēnu elementu īpašības
3.4. Automātiskā maketa darbības principi
3.5. Autolayout nosacījumu veidošana
3.6. Pārejas starp scenām, to veidi
3.7. IB elementu saistīšana ar kodu
4. Navigācija un datu prezentēšana
4.1. MVC pamatprincipi
4.2. Navigācijas steks
4.3. Modāla prezentēšana
4.4. Datu un parametru nodošana scēnām
4.5. UIKit populārākās klases un to izmantošana
4.5. UI scēnu dzīves cikls

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Egmonts Treiguts, Ms.Phys.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.