Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana (Namu pārzinis)

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana (Namu pārzinis)

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās kvalifikācijas ieguves programma
Akreditācijas lapa Nr.AP_1126, 01.02.2022., derīga līdz 05.08.2027.

Sasniedzamais rezultāts:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot nekustamā īpašuma nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistu profesijā "Namu pārzinis".

Izglītības procesa rezultātā dod iespēju apgūt zināšanas un prasmes namu pārziņa darba uzdevumu veikšanai, nodrošinot ēku un citu būvju pārvaldīšanu, fizisku saglabāšanu un tām pieguļošo teritoriju, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un vides objektu fizisku saglabāšanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam:
1) Nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanas būtībā
2) Uzņēmējdarbības plānošanā un vadībā
3) Saskarsmē, komunikācijā un ētikā
4) Grāmatvedībā un nodokļos
5) Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
6) Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošanas organizēšana
7) Ēku un būvju dzīves cikls un tā uzturēšana (apsekošana, tehniskā apkope un remonts)
8) Būvniecības darbu plānošana un organizēšana
9) Energoefektivitāte un energoaudits
10) Inženierkomunikācijas un to uzturēšana ēkās un būvēs
11) Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas normatīvais regulējums
12) Risku apdrošināšana nekustamā īpašuma apsaimniekošanā
13) Informācijas tehnoloģijas un statistika namu apsaimniekošanā
14) Sabiedrības un cilvēku drošība
15) Dokumentu pārvaldība nekustamā īpašuma apsaimniekošanā

Kursa saturs:

Saskarsme, komunikācija un ētika (pasniedzēja Daina Škuškovnika)
Grāmatvedība un nodokļi.
Komercaprēķini un cenu kalkulācija nekustamā īpašuma apsaimniekošanā (pasniedzēja Aleksandra Cimbale)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošanas organizēšana (pasniedzēja Dace Vārna)
Ēku un būvju dzīves cikls un tā uzturēšana (apsekošana, tehniskā apkope un remonts) (pasniedzējs Jānis Zolbergs)
Būvniecības darbu plānošana un organizēšana (pasniedzējs Jānis Zolbergs)
Energoefektivitāte un energoaudits (pasniedzēji Laimdota Šnīdere, Ilze Dimdiņa, Andris Vulāns)
Inženierkomunikācijas un to uzturēšana ēkās un būvēs (pasniedzēja Aleksandra Cimbale)
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas normatīvais regulējums (pasniedzēja Dace Vārna)
Risku apdrošināšana nekustamā īpašuma apsaimniekošanā (pasniedzēja Inguna Siliņa Šīre)
Informācijas tehnoloģijas un statistika namu apsaimniekošanā (pasniedzēja Zanda Dubova)
Sabiedrības un cilvēku drošība.
Dokumentu pārvaldība nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.

Apjoms - 960 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 332 stundas, mācību prakse - 240 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 488 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Dace Vārna
Laimdota Šnīdere
Jānis Zolbergs
Andris Vulāns
Aleksandra Cimbale
Ilze Dimdiņa
Anna Medne
Daina Škuškovnika
Zanda Dubova
Zane Driņķe
Jolanta Derkevica-Pilskunga

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Atsauksmes

NP-1,NP-2,NP-3 un NP-4,5.mācību kārta
A.CIMBALE
Patika šis kurs, pasniedzēja palīdzēja vēl labāk noorientēties likumdošanā, kas saistīta ar apsaimniekošanu.
Ļoti vērtīgs individuālais uzdevums
Ieguvu ļoti interesantas un praktiski pielietojamas zināšanas
Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
viss kārtībā

D.VĀRNA:
No Daces tika saņemts vairāk kā cerēts. Liels PALDIES viņai!!!
Jā, izcili! Paldies:)
Ļoti vērtīgs priekšmets. Pasniedzēja prata izskāstīt mācību vielu.
Tieši praktiskā un teorētiskā apvienojums, jo tas liek labāk izprast.
Vairāk šādu pasniedzēju un visi būs teicamnieki. Cepuri nost šīs pasniedzējas priekšā.
Ļoti laba komunikācija ar pasniedzēju, prot labi izskaidrot vielu
Ļoti zinoša un jauka pasniedzēja! Katra stunda bija jaunu zināšanu pilna. Noderīgākās no visām lekcijām.
Saņēmu, PALDIES! Pie Daces Vārnas klausīties lekcijas un mācīties bija patiess prieks!
lielais informācijas daudzums tika loģiski sadalīts, saprotami izklāstīts,ar piemēriem un izskaidrojumiem.brīnišķīgi! kaut visi pasniedzēji būtu ar šadu pozitīvu attieksmi gan pret savu priekšmetu, gan klausītājiem.
Vislabākā pasniedzēja, ar vislielāko pieredzi un zināšanām
ja,daudz piemēru no ikdienas.Bija inteesanti
Bija ļoti noderīgi.
Viens no labākajiem kursiem, ļoti novērtēju pasniedzējas sniegtās zināšanas
Viss labākā pasniedzēja, no visiem, kas mums pasniedza. Izcils pedagogs un profesionālis vairākās jomās.
Patika ļoti
vislabākā un vērtīgākā pasniedzēja
Pati jaukākā pasniedzēja. Visu ielika ar karoti mutē.
Perfekti radīta pasniedzēja šim kursam, saskare laba, orientēta uz rezultātu un zināšanu pasniegšanu.
tēmas paksaidrojumi un atbildes uz jautājumiem bija ļoti korektas
Viss bija noderīgs
Jā. Pasniedzējas pieredze un spēja aizraut/ieinteresēt
Esmu pilnībā apmierināta. Profesionāla pieeja, viegla un saprotama valoda, izcils sniegums.
Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
Ļoti patika nodarbības, daudz noderīgas informācijas. Teikšu, ka varējā būt vairāk nodarbību.
viss labi, paldies
Viss bija labi noorganizēts, Paldies!
Pasniedzējai ir atbilstoša kompetence šim kursam
Jā pilnībā. Gan priekšmets, gan pasniedzēja ļoti patika un iegūtās zināšanas būs praktiski noderīgas.
Pasniedzējas praktiskie piemēri
Pasniedza vielu saprotamā valodā.
Praktiski knifi

D.ŠKUŠKOVNIKA:
Saņēmu interesantas, saistošas nodarbības, pozitīvu gaisotni.
patika
Paldies, saņēmu.
Pasniedzējas skaidrojumi.
Pasniedzēja sniedza ļoti interesasntas un noderīgas zināšanas par komandas darbu un vadīšanu. Ļoti patika nodarbības.
Bija saprotami, konstruktīvi
Bija interesanti, daudzas lietas noderēs gan darbā, gan dzīvē.
Paldies, saņēmu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
Jāturas pie iesākta un tā jāturpina.
Uzlabojumi nav nepieciešami.
Supper labi viss
esmu apmierināta
Paldies, ļoti noder ikdienā

I.UPĪTE
Viss ļoti saprotami
Ļoti interesanta un noderīga pieredzes apmaiņa, paldies!
Zināšanas, praktisko piemēru milzīgs krājums, atbalsts, pretīmnākšana, spēja paskaidrot, ieinteresetībā manā zināšanu
viss bija loti īsi un konkrēti
Pasniedzēja ar praktiskām iemaņām.
super
profesionāli
Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
paldies, viss patika
Ļoti pozitīva pasniedzēja, iedrošina, uzmundrina utt. Paldies!
Vis ir līmenī

J.ZOLBERGS
Patika būvju klasifikācija, celtniecības stadijas.
Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
Praktiskā darbošanās grupās
Ļoti kompetents pasniedzējs.
Daudz lietderīgas informācijas.
Ļoti lietderga un vienkārši uztvēramā STRUKTURĒTA informācija
ņemot vērā J.Zolberga lielo praktisko pieredzi un zināšanas, viņa vadītie kursi noteikti bija vieni no lielākajiem šo kursu ieguvumiem.
Vajadzēja vairāk nodarbību
Saņēmu, patika viss pasniegtais kopumā
Saņēmu, PALDIES! Pie Jāņa Zolberga klausīties un mācīties bija patiess prieks!
Apsekošanas piemēri un mājasdarbs, veicot vizuāli apsekošanu
loti interesresanti
Kontakts ar pasniedzeju
Šajā priekšmetā viss bija super, saprotami.
Viss bija labi noorganizēts, Paldies!

J.DERKEVICA-PILSKUNGA
Ļoti patika šīs lekcijas. manuprāt, tās palīdzēja arī kursam vairāk iepazīt vienam otru
Ļoti patika pasniedzējas komunikācija ar auditoriju.
psniedzējas māka sadarboties ar studentiem. laba komunikācija un atbildēšana uz jautājumiem.
Jā, Iespēja iesaistīties ārpusmācību grupās
Patika ka ar piemēriem tika paskaidrota viela
Paldies, saņēmu!
interesanta informācija.
Visi speciālisti par savu kursu bija ļoti kompetenti - esmu ļoti apmierināta, paldies!
Ļoti jauka pasniedzēja. Ļoti daudz lietas jau esmu mainijusi ikdienas darba funkciju veikšanā.
profesionāli
Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
Viss labi
Lieliska pasniedzēja:)

Z.DUBOVA
Jā pat vairāk
pasniedza teicami, viss noderēs, iemācījos daudz ko jauna
Pasneidzēja bija atsaucīga.
viss patika, ļoti noderīgi
Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
Nodarbībās iegūtās zināšanas noderēs, kaut arī uzskatu, ka excel bez priekšzināšanām, pāris nodarbībās nevar apgūt.
Manam līmenim apmācības bija noderīgas
praktiskā darbošanās
Profesionāli
Paldies, saņēmu.
Visi speciālisti par savu kursu bija ļoti kompetenti - esmu ļoti apmierināta, paldies!
Novērtēju Zandas centību palīdzēt saprast vielu-īsts pedagogs! Māk izskaidrot,stukturēt sirmo skolnieku saņemāmo informāciju tā,lai viegli uztverās,zini ko sagaistīsi,noskaņojies uztvērt. Pagaida katru,kuram lēnāk sanāk - visu cieņu lielā Cilvēka sirds.
Skaidrs, ka mums bija dažādas priekšzināšanas, bet es esmu ļoti apmierināta par visu, ko es atklāju sev datorpasaulē un man nebija iebildumu priecāties par visu, ko jau zināju, paldies!
viss bija ļoti labi
uzlabojumu nav nepieciešami,
lekcijas bija interesantas ar teorētisko gan praktisko daļu.

Z.DRIŅĶE
ja viss bija ļoti interesanti un lietderīgi, uzzināju daudz jaunas lietas
Paldies, ieguvu noderīgu informāciju, ko izmantošu turpmāk.
Izklāsta saprotamība
Ļoti patika pasniedzēja un lekcijas
Paldies, saņēmu!
Jā, paldies
Zinoša pasniedzēja
Jā, Iespēja aplūkot dažādās reālās situācijas
Bija interesanti
profesionāli
Visi speciālisti par savu kursu bija ļoti kompetenti - esmu ļoti apmierināta, paldies!
Pasniedzēja ļoti gudra, zinoša
nav uzlabojumi jāveic
ļoti profesionāļi un intresanti

Jautājumi?

Zvaniet 20040047