Digitālā mārketinga satura veidošana

Ja jau zini, kā izveidot un izvietot tīmeklī informāciju par savu pakalpojumu vai produktu, laiks pievērsties nākamajam līmenim - parunāt par saturu. Digitālā mārketinga satura veidošanas kurss sniegs iespēju iegūt padziļinātas zināšanas un attīstīt profesionālās kompetences digitālā mārketinga jomā, apvienojot kritisku attieksmi pret teorētiskajiem jēdzieniem un metodēm ar konstruktīvu to praktiskā pielietojuma analīzi.

Pieteikties

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Sasniedzamais rezultāts:
Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju iegūt padziļinātas zināšanas un attīstīt profesionālās kompetences digitālā mārketinga jomā, apvienojot kritisku attieksmi pret teorētiskajiem jēdzieniem un metodēm ar konstruktīvu to praktiskā pielietojuma analīzi.

Zināšanas:
1. Izpratne par digitālā mārketinga komunikācijas kanāliem, rīkiem, komunikācijas ietvaru, integrētā mārketinga komunikācijas principiem, digitālā mārketinga komunikācijas procesu, reklāmas un komunikācijas elementiem.
2. Izpratne par tiesību aspektiem digitālajā mārketingā.

Prasmes:
1. veidot digitālā mārketinga komunikācijas tekstus un izmantot mārketinga komunikācijas stratēģijas;
2. veidot digitālā mārketinga audio materiālus;
3. veidot digitālā mārketinga vizuālo materiālu kompozīcijas;
4. veidot digitālā mārketinga grafiskos elementus un animācijas;
5. veidot digitālā mārketinga foto materiālus;
6. veidot digitālā mārketinga video materiālus;
7. veidot multimediju materiālus.

Kursa saturs:

1. Ievads
2 tikšanās reizes,
pasniedzēja Jolanta Derkevica-Pilskunga
 

Digitālā mārketinga komunikācijas kanāli un rīki.
Digitālā mārketinga komunikācijas ietvars.
Integrētā mārketinga komunikācijas principi.
Digitālā mārketinga komunikācijas process.
Reklāmas un komunikācijas elementi.

2. Mārketinga teksta veidošana
2 tikšanās reizes, pasniedzēja Jolanta Derkevica-Pilskunga
Mārketinga komunikācijas tekstu veidi un stratēģijas.
Viena teikuma teksti.
Paplašināta vēstījuma struktūra.
Tehniska un literāra teksta pazīmes un atšķirības.
Literāra vēstījuma veidi.
Dzejas pantmēri.

3. Mārketinga audio materiāli
2 tikšanās reizes,
pasniedzēji Jolanta Derkevica-Pilskunga un Dainis Pilskungs

Audio formāti un tehnoloģijas.
Audio reklāmas teksta sagatavošana un ierunāšana.
Audio interviju struktūra un stratēģijas.
„Dzīvās” reportāžas.
Muzikālā un skaņu noformējuma specifika audio mārketinga materiālos.

4. Vizuālā komunikācija
2 tikšanās reizes,
pasniedzēja Dace Amsone
Vizuālās komunikācijas process un principi.
Teksta un zīmju komunikācijas semiotika.
Teksta, grafisko elementu un attēlu uztveres atšķirības.
Vizuālo materiālu kompozīcijas veidi.
Geštalta principi vizuālajā komunikācijā.

5. Grafika un animācija
2 tikšanās reizes,
pasniedzēja Dace Amsone

Grafikas un animācijas formāti un tehnoloģijas.
Grafisko elementu veidi un nozīme zīmolvadībā.
Grafisko elementu veidošana.
Kompozīcijas loma animācijā.
Standarta animētās reklāmas.
Animācijas veidošana.

6. Mārketinga foto materiāli
3 tikšanās reizes, pasniedzējs Andrejs Kozlovs

Fotogrāfiju formāti un tehnoloģijas.
Digitālo foto kameru iespējas.
Digitālās fotogrāfijas kompozīcija.
Apgaismojums un krāsas.
Fokusa veidošana.
Preču un pakalpojumu standarta reklāmas fotogrāfijas.
Foto-stāsta veidošana.
Mārketinga komunikācijas nestandarta foto.

7. Mārketinga video materiāli
5 tikšanās reizes,
pasniedzējs Artis Dzērve

Ievads. Video sastāvdaļas, veidošanas process un instrumentu izvēle. Instrumentu un materiāla izveides alternatīvas. Darbplūsmas izstrāde.
Kadrs. Kanva, kompozīcijas pamatprincipi, labie un sliktie piemēri. Kustīga un nekustīga kompozīcija. Zelta griezums.
Montāža. Dramaturģija, stāsts. Ritms. Instrumenti, to izvēles principi. Samontētā melnā materiāla analīze. Tīrā montāža. Titri, animācija.
Pēcapstrāde. Video: krāsa, balanss, efektu pārklājumi. Skaņa: līmeņošana, efektu pārklājumi.
Materiāla konvertēšana gala mērķa formātā. Video formāti un tehnoloģijas. Preču un pakalpojumu standarta video-reklāmas. Mārketinga komunikācijas nestandarta video materiāli
8. Mārketinga multimediju materiāli
1 tikšanās reize,
pasniedzējs Artis Dzērve

Multimediju formāti un tehnoloģijas.
Komunikācijas formātu savstarpējās attiecības.
Video un audio materiālu montāža.

9. Tiesību aspekti digitālajā mārketingā
1 tikšanās reize
Foto, video un audio materiālu autortiesības.
Preču zīmes un dizainparaugi.
Līgumu veidi un saturs.
Strīdu izšķiršanas iespējas.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 84 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 76 stundas. 

Pasniedzēji

Dace Amsone Mg.Sc.Soc.- vizuālā komunikācija, grafika un animācija
Jolanta Derkevica-Pilskunga Ph.D.- mārketinga teksti, komunikācija
Andrejs Kozlovs, Mg.Sc.Soc. - foto 
Artis Dzērve-
video 
Dainis Pilskungs - Mg.Mg. Iur - audio

Tiešsaistes nodarbības 2023.gada martā, divas reizes nedēļā  darbdienu vakaros plkst. 18:00-21:10.

Mācību maksa 512.00€, ar PVN neapliekams

Atsauksmes

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047