Pacientu datu aizsardzība 28.07.2021. un 29.07.2021.

Sākot ar 2019.gada 1.septembri, Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju).

(MK 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība", 11.2. punkts. )

Reģistrēties

MĒRĶAUDITORIJA

Ārstniecības atbalsta personas

KURSA SATURS

  • Personas datu aizsardzības jēdziens, definīcijas, normatīvais regulējums, datu subjektu tiesības un pienākumi.
  • Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem
  • Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana ikdienā komunikācijā ar klientiem
  • Administratīvie, tehniskie un drošības pasākumi, kas jāievēro, lai aizsargātu pacienta datus, atbildība par personai nodarīto kaitējumu.

KURSA ILGUMS

8 akadēmiskās stundas

LEKTORI

Laura Kalniņa, Mg. iur., sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Roberts Bluķis, sertificēts informācijas sistēmu drošības speciālists (CISM), ar pieredzi publiskā un privātā sektora organizāciju informācijas sistēmu drošības pārvaldības plānošanā, ieviešanā un izpildes uzraudzībā

REZULTĀTS

Dalībnieki, kuri ir piedalījušies nodarbībā un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu (testu), saņems valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Licence Nr. P_2125, 29.01.2020. Akreditācijas lapa 2019/44, spēkā līdz 30.06.2021.

Ar drošu elektronisko parakstu apliecinātu elektronisku apliecības kopiju dalībnieki saņems epastā. Apliecības oriģinālu var saņemt tikai klātienē Rīgā, Graudu ielā 68-C209.


DALĪBAS MAKSA

EUR 60.00, ar PVN neapliekams.

Organizācijām, komplektējot grupu, iespējamas atlaides


NORISES VEIDS - TIEŠSAISTE

Lai piedalītos tiešsaistes nodarbībā, pietiekams dators ar interneta pieslēgumu un pārlūkprogrammu Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Sistēma darbojas arī uz planšetdatoriem un viedtālruņiem ar Google Chrome vai Mozilla Firefox pārlūkiem.

Mācību materiālus dalībnieki varēs lejuplādēt no MācībuVietnes, nodarbības videoieraksts būs pieejams vēl nedēļu pēc mācību beigām.

 

SAGATAVOŠANĀS MĀCĪBĀM

1. Pēc rēķina apmaksas dalībniekam uz tā norādīto edresi tiks nosūtīta MācībuVietnes piekļuves adrese un parole. Ja no vienas organizācijas piedalās vairāki dalībnieki, edrese ir jānorāda atsevišķi katram dalībniekam.

2. Normatīvie akti (2.11.2. punkts) nosaka, ka izglītības iestādē ir jāglabā izglītojamā personas dokumenta un iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija. Tādēļ MācībuVietnē līdz mācību sākumam katram dalībniekam jāiesniedz skenēts vai labi fotografēts personas dokuments (pases lappuse ar fotogrāfiju, vai ID kartes puse ar fotogrāfiju) un vidējās vai augstākas izglītības dokuments.

3. Pēc minēto dokumentu saņemšanas dalībniekiem rekomendējam izmēģināt un testa versijā pieslēgties demo nodarbībai, pārliecināties, ka sakari strādā, visu var redzēt un dzirdēt.

 

UZZIŅAS

Informācija pa tālruni: 67606101. e- pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Organizējam specializētus seminārus un kursus viena uzņēmuma darbiniekiem.

Reģistrēties