NVA kursu saraksts

Datums Programma Kursa garums Cena EUR
2021.g. janvāris Projektu vadība
Profesionālās pilnveides izglītības programma
160 stundas
katru darba dienu no plkst.9:00 - 15:00.
400.00
2021.g. janvāris Mazā biznesa organizēšana
Profesionālās pilnveides izglītības programma
160 stundas
katru darba dienu no plkst.9:00 - 15:00.
400.00
       
  Personālvadība Profesionālās pilnveides izglītības programma 160 stundas
katru sestdienu 8.ak.st. no plkst.09:30 - 15:30.
480.00
  Kvalitātes vadība 24 stundas, 3 darba dienas no plkst. 9:00 - 15:00. 380.00

 

Informācija pa tālruni: 67606101, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Īstenojam apmācības Nodarbinātības Valsts aģentūras īstenotā ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros.

Vairāk informācijas par kuponu saņemšanas iespējām un nosacījumiem - Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā.

Kā partneris Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenojam apmācības nodarbinātajiem. Informācija par projektu, pieteikšanās - macibaspieaugusajiem.lv.

Nodarbību saraksti šeit