Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Mācības 6.kārtā ir noslēgušās. 7.kārtas programmu apskatei spiediet uz šī teksta

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma

Kursa saturs:

1. Programmas pamata uzstādījumi

Uzskaites parametri, kontu plāns, pamata konfigurācija jauna uzņēmuma uzskaitei Horizon, pamatdatu ievade Horizon.


2. Grāmatvedības datu ievade un apstrāde

Realizācija.
Apgāde.
Noliktava.
Avansa norēķini.
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite.
Naudas līdzekļu uzskaite.
Darba samaksas aprēķins un uzskaite.


3. Atskaites

Ar darba samaksu saistītās atskaites.
Statistikas atskaites.
PVN deklarācija.


4. Programmas papildus konfigurācija

Lietotāju, lomu, izskatu, filtru, dokumentu tipu, izdruku rediģēšana.
Efektivitāte darbā ar Horizon


5. Finanšu pārskatu sastādīšana

Finanšu pārskati, to veidi un sastāvs.
Kontu slēgums.
Peļņas sadale un deklarēšana.

Noslēguma pārbaudījums

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 100 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 60 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Gunta Plataiskalna, praktizējoša grāmatvede, Horizon ieviešanas konsultante

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies augustā vai septembrī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

Atsauksmes

HOR-1 grupa, 5.mācību kārta:
Jā, iepriekš pieredzes nebija, tikai kursa laikā sāku praktiski apgūt Horizontu. Ļoti patika mācīties no mājām
Izvēlētas apmācības pilnībā atbilda manām vēlmēm. Pasniedzējas ieguldījums un prasme visu izskaidrot!
Jā ļoti patika, ļoti daudz lietderīgas informācijas ko izmantot strādājot un atvieglojot darbu
Ikdienā strādājot ar Horizon sistēmu ir patīkami uzzināt nianses, kas krietni atvieglo ikdienas darbu un padara to efektīvāku. To arī šajā kursā uzzināju un strādāt ar programmu ir viennozīmīgi kļuvis daudz vieglāk un ērtāk.
Esmu priecīga, ka izvēlējos šos kursus, jo uzzināju ļoti, ļoti daudz. Uzzināju, kā uzlabot un veikt savu darbu kvalitatīvāk. Visvairāk man patīk video ieraksti, jo ja kaut ko nesaproti, var vēlreiz noskatīties.
Viss bija ļoti labi, gribējas vairāk pieskarties budžeta iestāžu specifikai, bet bija uzsvars uz komerciestādēm.
Patika pasniedzējas atvērtums un bezgalīgā pacietība. Redzams, ka gribēja, lai visiem mācītais ir saprotams. Es kā jau Horizon lietotājs būtu gribējusi vairāk padziļināti, bet saprotu, ka bijām ar dažādu pieredzi. Brīvi dalījās savā pieredzē un zināšanās

Ieguvu vispusīgas zināšanas par Horizon programmu. Jūtos brīvāk strādājot darba bāzē.
Uzzināju daudzas svarīgas lietas. Ar programmu darbojos ikdienā.
Gribējās padziļinātāk iepazīt Horizonu. Arī citus piedāvātos moduļus tam.
Ar grāmatvedību ikdienas darbā neesmu saistīta, bet jau sen gribēju to studēt. Man visvairāk patika tas, ka nodarbību ieraksti ir pieejami arī pēc lekcijām. Kopumā esmu ļoti apmierināta ar šiem kursiem. Noteikti saņēmu. Sevišķi lielu paldies saku skolotājai Guntai Plataiskalns par rāmo un dinamisko mācību vielu izklāstu un to parādīšanu. Lekciju viela bija pārdomāta un ļoti organiski salikta pēc kārtas, lai vieglāk būtu saprast.

HOR-2 grupa, 5.mācību kārta:
Jā, ļoti daudz lietderīgas informācijas!
Saņemu atbildes uz visiem saviem jautājumiem. Patika pasniedzējas ieguldījums un atdeve.
Ļoti priecājos, ka izvēlējos šo kursu. Nesen biju sākusi strādāt uzņēmumā, kurā izmanto Horizon, ar kuru iepriekš nebiju strādājusi. Nodarbībās iegūtās zināšanas uzreiz pielietoju savā ikdienas darbā. Ļoti patika Guntas pasniegšanas stils un atsaucība.
Pasniedzēja, ļoti patika, ka mudināja mūs uzdot jautājumus, par ikdienas problēmām ar programmu, nevis tikai izklāstīja mācību tēmu.
Saņēmu visu uz ko cerēju un patika absolūti viss sākot ar visa nodrošinājumu kvalitatīvo attālinātai mācību procesam un beidzot ar brīnišķīgo pasniedzēju!
Kursi bija ļoti labi, pasniedzējas darbs un attieksme pret mums -izcila.
tā kā bija jāsāk strādāt ar programmu, tad kursi bija precīzi laikā

Saņēmu nepieciešamo informāciju. Vislabāk patika programmas iepazīšana, jo būs jāsāk strādāt ar Horizon
Viss noderēs...
Iemācījos no nulles līdz tam, ka ikdienā jau kopš gada sākuma strādāju ar Horizon bez problēmām. Paldies!
Šādā formātā mācījos pirmo reizi, līdz ar to nezināju ko sagaidīt. Vīlusies noteikti neesmu. Patika pasniedzējas skaidrojumi, cik nu pietika laika.

Jā, cerētais ir iegūts. Pasniedzējas kontakts ar dalībniekiem un prasme izskaidrot vielu bija izcila.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.