Digitālā komunikācija

Digitālā komunikācija

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
STUDIJU KURSA MĒRĶIS
Izprast mūsdienu tehnoloģiju nozīmi sabiedriskajās attiecībās, kā arī apgūt to pielietojuma pamatus dažādos sabiedrisko attiecību procesos; iemācīties kritiski izvērtēt tehnoloģiju izmantošanu sabiedrisko attiecību reālajā praksē.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI
1. Sniegt teorētiskas zināšanas par IT un sabiedrisko attiecību tendenču attīstību pēdējā desmitgadē.
2. Iepazīstināt ar nozarei svarīgākajiem teorētiskiem konceptiem un pieejām komunikācijas procesu skaidrošanā.
3. Veicināt prasmes analizēt reālu piemēru komunikācijas prakses atbilstoši kursa gaitā aplūkotajiem aspektiem.
4. Iepazīstināt ar digitālās komunikācijas rīkiem, sniegt teorētiskus un praktiskus principus to izmantojumā.
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
Zināšanas
Gūt zināšanas par informācijas tehnoloģiju attīstību, īpašu uzmanību pievēršot sabiedrisko attiecību mūsdienu tendencēm.

Prasmes
Prast izmantot dažādus mūsdienu tehnoloģiju piedāvātos rīkus, lai organizētu komunikāciju dažādos sabiedrisko attiecību procesos, izprotot to darbības kontekstu.

Kompetences
Kritiski izvērtēt tehnoloģiju izmantojumu sabiedrisko attiecību īstenojuma reālajos piemēros, kā arī organizēt komunikāciju, kombinējot nozarei atbilstošos tehnoloģiskos rīkus.
Spēja plānot un uzraudzīt informācijas sagatavošanu izplatīšanai medijos atbilstoši organizācijas interesēm.
Spēja plānot sabiedrisko attiecību darbam paredzētos resursus, analizējot un novērtējot resursu izmantošanas lietderību.
Spēja izmantot multimedijus un informācijas tehnoloģijas pienākumu veikšanā.

Kursa saturs:

Digitālās komunikācijas fons, paaudzes, identitāte
Korporatīvās komunikācijas satura elementi
Digitālās komunikācijas stratēģija
Vizuālā komunikācija
Digitālā mārketinga elementi
Algoritmi un komunikācijas automatizācija

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 48 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 112 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Velta Skolmeistere, Mg.sc.soc.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Atsauksmes

DK-1 un DK-2 grupas, attālinātā mācību kārta:
Patika informācijas dažādība un apjoms. Ieteikumi.
Saņēmu visu, ko biju gaidījusi.
Kopumā jā, paldies. Pasniedzējas spēja pietiekami dzīvi un interesanti pasniegt saturu par spīti attālinātas vides, piektdienas vakaru interneta kvalitātes u.tml. izaicinājumiem.
Strukturēts un labi sagatavots materiāls; kursa pasniedzēja ļoti patika; no kursa noteikti saņēmu to, ko gaidīju.
Lieliski. No kursa ieguvu tieši to, ko biju gaidījusi. Pasniedzēja ļoti zinoša savā jomā.
Jā, kurss bija daudzpusīgs un deva plašāku ieskatu DK. Mani uzrunāja SEO, čatboti, utml.
Patika, ka bija gan teorija, gan ļoti praktiski piemēri. Paldies par praktisko ievirzi un iespēju pašiem izmēģināt savus spēkus dažādās programmās. Jau atsevišķi elementi no apgūtā ir pielietoti praksē darbā, noderīgs kurss ikdienas darbam.
Jā, guvu praktisku ieskatu un labu bāzes materiālu!
Saņēmu ieskatu par digitālo komunikāciju, resursus. Lielākais iegūvums komunikācija un darbs grupās.
Lielisks ieskats digitālās komunikācijas attīstībā un aktualitātēs.
Man bija ļoti interesanti. Uzzināju ļoti daudz vērtīgas informācijas, lai spētu neapmaldīties plašajos informācijas džungļos. Daudz labāk izprotu dažādus digitālos mārketinga rīkus. Veiksmīgāk spēšu orientēties sociālajos tīklos. Noderēs Canva.
Biju patīkami pārsteigta. Pasniedzēja Velta Skolmeistare ir atslēga šī kursa manam pozitīvajam vērtējumam.
visvairāk noderēja reālu rīku ieteikumi, reālu piemēru analīze
Jā, kurss bija noderīgs. Informācija par jaunām maketēšanas platformām, atslēgas vārdu ģenerēšanu, mēmiem, jaunām web analīzes programmām un algoritmiem.
Kursa saturs bija vērtīgs un noderīgs. Zināšanas noderēs ikdienā. Patika, ka karu reizi bija darba grupās ar dažādiem uzdevumiem. Pasniedzēja bija ļoti zinoša. Novērtēju neformālo gaisotni grupā.
Bija mazliet bažas par attālinātu mācìbu efektivitāti, taču viss bija profesionàli un jēgpilni. Paldies Veltai par labi organizēto procesu!
Kurs deva skaidru ieskatu gan no teorijas puses, gan no praktiskās puses (pildot pasniedzējas uzdevumus grupu darbā). Patika pasniedzējas pieeja, interesantās prezentācijas, iekļautie video. Kursu beidzot, ir izpratne par apgūto.
Iespēja uzzināt jaunas lietas pašam nepētot un nelasot, iespēja komunicēt ar pasniedzēju un uzdot papildus jautājumus, ja kas nav skaidrs; citu kursa dalībnieku peronīgā pieredze līdzīgās situācijās un pasniedzēja novērtējums par to - labi vai slikti.
Noteikti saņēmu vispusīgu teorētisko informāciju un praktisko darbu piemērus. Vislabāk patika tas vieglums, ar kādu pasniedzēja spēja runāt par sarežģītām tēmām.
Saņēmu tās zināšanas, ko biju gaidījusi no kursa.
Jā un pat mazliet vairāk. Patika Interesantie praktiskie darbi un lektores profesionalitāte
Patika aptaujas rīka izmantošana klausītāju viedokļa noskaidrošanai, praktiskie piemēri. Paralēli apguvu OpenMinded kursu par paaudžu atšķirībām, tāpēc nedaudz disonēja iedalījums paaudzēs un piemērotība dažādām vecuma grupām, bet tas ir individuāli.
Zināšanas šī brīža tehnoloģijām

Jautājumi?

Zvaniet 20040047