Digitālā mārketinga satura veidošana

Digitālā mārketinga satura veidošana

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Sasniedzamais rezultāts:
Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju iegūt padziļinātas zināšanas un attīstīt profesionālās kompetences digitālā mārketinga jomā, apvienojot kritisku attieksmi pret teorētiskajiem jēdzieniem un metodēm ar konstruktīvu to praktiskā pielietojuma analīzi.

Zināšanas:
1. Izpratne par digitālā mārketinga komunikācijas kanāliem, rīkiem, komunikācijas ietvaru, integrētā mārketinga komunikācijas principiem, digitālā mārketinga komunikācijas procesu, reklāmas un komunikācijas elementiem.
2. Izpratne par tiesību aspektiem digitālajā mārketingā.

Prasmes:
1. veidot digitālā mārketinga komunikācijas tekstus un izmantot mārketinga komunikācijas stratēģijas;
2. veidot digitālā mārketinga audio materiālus;
3. veidot digitālā mārketinga vizuālo materiālu kompozīcijas;
4. veidot digitālā mārketinga grafiskos elementus un animācijas;
5. veidot digitālā mārketinga foto materiālus;
6. veidot digitālā mārketinga video materiālus;
7. veidot multimediju materiālus.

Kursa saturs:

1. Ievads
Digitālā mārketinga komunikācijas kanāli un rīki.
Digitālā mārketinga komunikācijas ietvars.
Integrētā mārketinga komunikācijas principi.
Digitālā mārketinga komunikācijas process.
Reklāmas un komunikācijas elementi.
2. Mārketinga teksta veidošana
Mārketinga komunikācijas tekstu veidi un stratēģijas.
Viena teikuma teksti.
Paplašināta vēstījuma struktūra.
Tehniska un literāra teksta pazīmes un atšķirības.
Literāra vēstījuma veidi.
Dzejas pantmēri.
3. Mārketinga audio materiāli
Audio formāti un tehnoloģijas.
Audio reklāmas teksta sagatavošana un ierunāšana.
Audio interviju struktūra un stratēģijas.
„Dzīvās” reportāžas.
Muzikālā un skaņu noformējuma specifika audio mārketinga materiālos.
4. Vizuālā komunikācija
Vizuālās komunikācijas process un principi.
Teksta un zīmju komunikācijas semiotika.
Teksta, grafisko elementu un attēlu uztveres atšķirības.
Vizuālo materiālu kompozīcijas veidi.
Geštalta principi vizuālajā komunikācijā.
5. Grafika un animācija
Grafikas un animācijas formāti un tehnoloģijas.
Grafisko elementu veidi un nozīme zīmolvadībā.
Grafisko elementu veidošana.
Kompozīcijas loma animācijā.
Standarta animētās reklāmas.
Animācijas veidošana.
6. Mārketinga foto materiāli
Fotogrāfiju formāti un tehnoloģijas.
Digitālo foto kameru iespējas.
Digitālās fotogrāfijas kompozīcija.
Apgaismojums un krāsas.
Fokusa veidošana.
Preču un pakalpojumu standarta reklāmas fotogrāfijas.
Foto-stāsta veidošana.
Mārketinga komunikācijas nestandarta foto.
7. Mārketinga video materiāli
Ievads. Video sastāvdaļas, veidošanas process un instrumentu izvēle. Instrumentu un materiāla izveides alternatīvas. Darbplūsmas izstrāde.
Kadrs. Kanva, kompozīcijas pamatprincipi, labie un sliktie piemēri. Kustīga un nekustīga kompozīcija. Zelta griezums.
Montāža. Dramaturģija, stāsts. Ritms. Instrumenti, to izvēles principi. Samontētā melnā materiāla analīze. Tīrā montāža. Titri, animācija.
Pēcapstrāde. Video: krāsa, balanss, efektu pārklājumi. Skaņa: līmeņošana, efektu pārklājumi.
Materiāla konvertēšana gala mērķa formātā. Video formāti un tehnoloģijas. Preču un pakalpojumu standarta video-reklāmas. Mārketinga komunikācijas nestandarta video materiāli
8. Mārketinga multimediju materiāli
Multimediju formāti un tehnoloģijas.
Komunikācijas formātu savstarpējās attiecības.
Video un audio materiālu montāža.
9. Tiesību aspekti digitālajā mārketingā
Foto, video un audio materiālu autortiesības.
Preču zīmes un dizainparaugi.
Līgumu veidi un saturs.
Strīdu izšķiršanas iespējas.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 84 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 76 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Dace Amsone Mg.Sc.Soc.- vizuālā komunikācija, grafika un animācija
Jolanta Derkevica-Pilskunga Ph.D.- mārketinga teksti, komunikācija
Dainis Pilskungs - audio
Artis Dzērve- video
Andrejs Kozlovs - foto

 

Mērķauditorija

Ja jau zini, kā izveidot un izvietot tīmeklī informāciju par savu pakalpojumu vai produktu, laiks pievērsties nākamajam līmenim - parunāt par saturu. Bāzes līmeņa programmu skaties šeit:

 

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

 

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047