Radošās industrijas: Foto

Radošās industrijas: Foto

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
Mūsdienu modernajā komunikācijas ērā fotogrāfija un vizuālajai komunikācija ir stiprākie spēki, kurus nepieciešams izprast - zināt, kā darboties šajā laukā un pareizi manipulēt ar informāciju.
Zināšanas
kā pareizi komunicēt ar auditoriju vizuālajā jomā, fotogrāfijā;
kā izmantot redzes psiholoģiju vizuālajā jomā, fotogrāfijā;
kā veidot pareizas gaismas, krāsas un kompozīciju digitālajā vidē, fotogrāfijā;
kā pareizi fokusēt un veidot pievilcīgas vizualizācijas;
kā izmantot bezmaksas programmas pēcapstrādē ar vizuālajiem materiāliem

Prasmes
Kompetences:

Spēja veidot vizuālo komunikāciju ar patērētāju izmantojot foto materiālus
Spēja patstāvīgi izvērtēt labākos foto komunikācijas mehānismus
Spēja veidot kvalitatīvu foto materiāli, kuru izmantot komunikācijā ar auditoriju
Spēja komunicēt ar foto palīdzību sociālajos medijos, reklāmās, prezentācijās
Spēja darboties ar digitālā laikmeta foto iekārtām (fotoaparāts, mobīlais telefons)
Spēja darboties ar atbilstoši studiju iekārtošanu no gaismas viedokļa, iekārtu viedokļa
Spēja veikt foto materiālu pēcapstrādi izmantojot brīvi pieejamās programmas interneta vidē
Spēja patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas tehnikas foto industrijā

Kursa saturs:

Fotogrāfijas vēsture
Mediju attīstība un komunikācija
Informācijas sniegšanas pieejas
Fotogrāfijas vieta un loma mūsdienu kultūras, digitālajos medijos, sociālajos tīklos, masu medijos
Geštalta (formas) teorija. Redzes psiholoģija izmantošana vizualizācijā
Vizualizācijas recipienta analīze
Manipulācija ar vizualizācijas palīdzību izmantojot redzes psiholoģiju
Semiotikas izmantošana darbā ar vizualizācijas instrumentiem digitālajā vidē
Foto un vizualizāciju pēcapstrāde un tās nozīmīgums
Kompozīcijas, gaismas principi vizuālajos medijos. Pēcapstrāde un materiāla sagatavošana
Darbs ar krāsām, kompozīciju izmantojot pēcapstrādes programmās
Ieskats maketēšanā, ieskats atbilstošāko instrumentu atlasē, kvalitātes izvērtējums un darbs ar pasūtītāju

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Andrejs Kozlovs, Mg.sc.soc.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Atsauksmes

FOTO-1 līdz FOTO-7 grupas, attālinātā mācību kārta
Liels paldies pasniedzējam. Man kā pilnīgam iesācējam fotogrāfēšanā viss bija ļoti saprotams un uzskatāms, man pavērusies pilnīgi cits priekšstats par fotogrāfēšanu. Iedotas ir ļoti labas zināšanas, kuras pats tālāk var pilnveidot. Paldies, ļoti noderīgi
Gaidīju mazliet vairāk kompozīcijas un citu padomu lietas, bet ieguvu arī jaunas lietas. Patika pasniedzēja pasniegšanas veids, jo bija ļoti uztverami. Patika tēmas par krāsām, semiotiku, geštaltu un kompozīcijām.
Saņēmu vairāk kā cerēju. Ieguvu ļoti daudz jaunas informācijas.
Jā, saņēmu. Ieguvu plašāku skatījumu uz fotogrāfiju. Uzlūkoju to caur Geštaltiem un semiotikas zīmēm.
Par cik šajā jomā esmu iesācēja, ieguvu daudz jaunu informāciju, taču bija sajūta, ka šie kursi ir vairāk domāti cilvēkiem, kuriem jau ir priekšzināšanas.
man patika fotogrāfiju analizēšana. Ka pievērsa uzmanību dažādām niansēm.
Jā, saņēmu noderīgas zināšanas un motivāciju turpināt apgūt šo tēmu
Biju plānojusi saņemt pamata zināšanas, bet saņemu vairāk informācijas un zināšanu, kā bija plānots.
Daļēji saņēmu. Vislabāk patika pasniedēja izskaidrošanas prasme.
Jā. Kursa laikā es labāk sapratu, kā vēl varu izmantot savu fotoaparātu, lai radītu fotogrāfijas ar nerakstītu domu. Kursa laikā iepazīnu, kā labāk "spēlēties ar krāsām" un kompozīcijas pamatprincipus, kurus domājau ievērot arī turpmāk.
Saņēmu ko vēlējos. Pat vairāk. Pasniedzējs īsā laikā spēja sniegt ļoti plašu un izsmeļošu informāciju. Man ir priekštats par to, kas ir ģeštalts un semiotika!
Jā, iemācījos fotogrāfijas pamatus, iepazinos ar vēsturi. Patika prakstiskie darbi.
Jā.Visa informācija bija noderīga.
Saņēmu ļoti noderīgu informāciju. Liels Paldies pasniedzējam. Kursi tiešām bija noderīgi un interesanti!
Saņēmu ne to ko cerēju, bet otrādi, izmainīju skatu uz fotogrāfiju, uzzināju par redzes psiholoģiju, kas palīdzēs man darbā!
Jā, patika praktiskie piemēri. Patika darboties praktiski.
Teorētiskās informācija bija interesanta, bet visvairāk patika, ka izdevās praktiski pielietot iegūtās zināšanas.
izskaidroja M režīma pielietošanu fotogrāfēšanā. agrāk to vispār neizmantoju, nebija iespējas uzņemt bildes tumsš, krēslā.
Ta ka priekš manis tas bija pilnīgi jaunā tēma, nevaru spriest pilnīgi par to, bet ļoti daudz kas interesanto letu saņēmu, kuru jau saku lietot darbā. Pasniedzējs ļoti burvīgi iedeva to informāciju un lekcijas bija kolosālas.
Saņēmu vairāk kā biju gaidījusi. Iepazinu fotogrāfiju no cita skatupunkta.
Saņēmu vairāk kā biju cerējusi. Lielisks pasniedzējs, kurš spēja strukturēti, loģiski un draudzīgi pasniegt zināšanas, kuras ir tiešām noderīgas izaugsmei.
Paldies! Mans pirmais online kurss. Saturiski viss apmierināja, vienīgi secināju, ka online formāts nav priekš manis.
Paldies pasniedzējam Andrejam Kozlovam par iedrošinājumu un sava veidu piespiešanu darīt tagad un tūlīt. Tas palīdzēja par spīti ikdienas steigai, apstāties, atrast laiku un vēlmi sevi pārlauzt un izmēģināt spēkus pavisam jaunā un neatklāta foto laukā.
Pēdējās 3 nodarbības,kur tika izskatīts ar kadiem fotoaparāta uzstādījumiem ir jāfotogrāfē
Jā.Pasniedzējs ļoti labi teoriju ilustrēja ar praktiskiem piemēriem.
Jā saņēmu, pasniedzēja komunikācijas spējas!
Ļoti daudz jauna saistībā ar Geštaltu. Informācija par šo visā šajā kursā vislielākais ieguvums. Domāju, ka man nekas jauns saistībā ar Foto nebūs, jo pirms tam biju gāju 4 līmeņu fotokursos un biju beigusi Profesionālo fotoskolu.
Ļoti labs kurss iesācējiem, lai apgūtu pašus pamatus + iegūtu idejas, ko vēl mācīties papildus. Ieguvu gan to, ko gribēju uzzināt (kompozīcijas veidošana, gestalt), gan vēl vairāk (par foto kamerām, uzstādījumiem).
Paldies. Iepazinu zināšanas, ar kurām līdz šim darbojos izjūtu līmenī.
Kurss bija ļoti noderīgs, saņēmu ko vēlējos. Vislietedrīgākais bija praktiskie uzdevumi.
Jā. Ieskats vēsturē, pieredzes apmaiņa. Praktiskie uzdevumi
Patika detalizēts, vizuāls informācijas pasniegšanas veids, jauna un nedzirdēta informācija
Patika cits rakurs jau zināmai/nezināmajai informācijai...
Patika, ka kurss ielika pamatus zināšanām par fotogrāfiju.
Paldies! Es un citi kursa biedri gaidām kursa turpinājumu - LEVEL2 :)
Noteikti ieguvu jaunas zināšanas, nostiprināju jau esošās, kā arī radoši un kvalitatīvi pavadīju laiku. Patika dažādie mājasdarbi, pie katra bija nedaudz jāpalauza galva.
Jā, saņēmu pat vairāk kā biju domājusi. Visvairāk man patika kā pasniedzējs vadīja lekcijas-skaidri, saprotami, interesanti un ar mazliet humoru.
Kopumā saņēmu cerēto un pat viarāk. Pasniedzējs ļoti aktīvi un interesanti pasniedza vielu. Bija interesanta vēstures sadaļa, kuru nebiju šādās detaļās iepazinusi.
jā saņemu ko biju cerējis iegūt un arī uzzināju ko jaunu.
Mans mērķis no šī kursa galvenokārt bija iegūt jaunas zināšanas par fotogrāfiju, kas nebūtu saistītas tikai ar fotografēšanas tehnisko pusi (kursus ar stipri tehnisku ievirzi fotografēšanā biju jau apmeklējusi). To arī saņēmu.
Papildināju savas zināšanas.Skatījumu uz fotogrāfiju kopumā.
Jā, saņēmu jaunu, noderīgu informāciju, kā arī atkārtoju jau zināmo. Ļoti patika pasniedzēja prasme visu izstāstīt kodolīgi, bez liekvārdības, minot konkrētus piemērus.
Jā saņēmu, ko biju domājusi un vēl vairāk. Visvairāk patika, ka teorija uzreiz bija jāpielieto praktiski.
Jā saņēmu ļoti daudz informācijas, kas man ir saistoša un interesē.
Galvenokārt, saņēmu to, ko cerēju. Vislabāk patika praktiskie darbi un fotogrāfiju analizēšana.
Esmu ļoti apmierināta ar šī kursa norises gaitu. Uzskatu, ka kurss bija ļoti augstā kvalitātē un kursā gaitā iegūtā informācija noderīga.
Jā, saņēmu kodolīgu, konkrētu informāciju. Visvairāk patika redzes psiholoģijas lekcijas, kas kopā ar semiotiku ir satura ziņā lielākie ieguvumi no kursa.
Gan praktiskie piemēri, gan cilvēka psiholoģijas sasaites ar pasaules (t.sk. fotogrāfijas) uztveri.
Jā , paldies. Lekcijas.
Lielisks, jaunām zināšanām piesātināts kurss. Patika viss. Pasniedzēja stāstījums un prezentācijas bija aizraujošas, interesanti fakti, jauna viela pārdomām, grāmatas, kuras var lasīt, personības kuras iepazīt, praktiskie darbi.
jā, bija interesanti. gribējās gan vairāk materiāla, ko papētīt vēlāk. praktisko darbu termiņi bija diezgan īsi. strādājošam cilvēkam grūti paspēt iekļauties termiņā, tad sanāk sagatavot darbu kaut kā, beigās pašam pat līdz galam nepatīk.
Daļēji
No kursa saņēmu vairāk noderīgas informācijas kā cerēju. Ļoti patika, kā pasniedzējs adīja lekcijas.
No kursa gaidīju ieskatu fotogrāfiju vedošanas pamatprincipus to arī saņēmu. Patika psiholoģiskā pueeja fotogrāfijai.
Nav cerētais - jo ierasts
Saņēmu noderīgāku un kvalitatīvāku informāciju nekā cerēju. Patika satura akadēmiskums un dziļums, īpaši par geštaltiem un krāsām.
Paldies,saņēmu to,ko cerēju!Kursā patika pasniedzēja individuāla pieeja katram kursu dalībniekam
Saņēmu to ko cerēju un vēl vairāk.Ļoti interesanta fotogrāfijas vēsture kā arī daudzi tehniskie risinājumi.Tagad mans skats kā iesācējam noteikti ir pavēries daudz plašāks.Esmu ļoti priecīga ka pieteicos šim kursam.
Ieguvu ļoti daudz jaunas informācijas un veidojās absolūti citādāks skats uz šo profesiju
Jā. Kompozīcija

Jautājumi?

Zvaniet 20040047