Grafikas dizaina un video apstrādes pamati

Grafikas dizaina un video apstrādes pamati

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Sasniedzamais rezultāts:
Izglītības procesa rezultātā sniegt iespēju iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas datorgrafikas un attēlu apstrādes pamatos. Sniegt teorētiskās zināšanas par rastra grafiku un vektorgrafiku, to atšķirībām, objektu attēlošanu un transformāciju, attēlveidošanu un attēlu apstrādes metodēm. Attīstīt praktiskās iemaņas realizēt videomontāžas metodes praksē, izmantojot brīvpieejas lietotnes, kā arī prasmi radoši izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kombinēt metodes datorgrafikas un attēlu apstrādes uzdevumu risināšanai.
Izpratne par:
● Kompozīciju un dizaina sastāvdaļām, dizaina domāšanu
● Rastra grafikas attēlu apstrādes metodēm, priekšrocībām un trūkumiem
● Foto attēlu apstrādi - krāsu korekciju, izgriešanu, kolāžu, izmēru, kompozīcijas formātu pārveidošanu, retušu, attēla datnes konvertēšanu gala mērķa formātā.
● Vektorgrafikas attēlu apstrādes programmas iespējām, logotipa, ikonu un citu dizaina elementu izveidi un apstrādi vektorgrafikā.
● Darbu ar tekstu - ierakstiem sociālajos tīklos, apsveikumiem, iepakojumu, infografiku, titulbildi, plakātu, kompozīcijas pielāgošanu dažādiem kanālu formātiem.
● Video veidošanu un rediģēšanu - instrumentu izvēli, kadru, montāžu, pēcapstrādi.
● Bezmaksas lietotņu iespējām grafikas un video uzdevumu risināšanai

Kursa saturs:

1. Dizaina domāšana
Dizaina elementi.
Kompozīcijas veidošanas pamatprincipi.
2. Foto attēlu apstrāde
Krāsu korekcija
Izgriešana
Kolāža
Izmēru, kompozīcijas formātu pārveidošana
Retuša
Attēla datnes konvertēšana gala mērķa formātā.
3. Darbs ar tekstu
Ieraksts sociālajos tīklos, apsveikums, iepakojums, infografika, titulbilde, plakāts.
Kompozīcijas pielāgošana dažādiem kanālu formātiem.
4. Grafiskie elementi
Logotipa, ikonu un citu dizaina elementu izveide un apstrāde vektorgrafikā.
5. Video
Ievads. Video sastāvdaļas, veidošanas process un instrumentu izvēle. Instrumentu un materiāla izveides alternatīvas. Darbplūsmas izstrāde.
Kadrs. Kanva, kompozīcijas pamatprincipi, labie un sliktie piemēri. Kustīga un nekustīga kompozīcija. Zelta griezums.
Montāža. Dramaturģija, stāsts. Ritms. Instrumenti, to izvēles principi. Samontētā melnā materiāla analīze. Tīrā montāža. Titri, animācija.
Pēcapstrāde. Video: krāsa, balanss, efektu pārklājumi. Skaņa: līmeņošana, efektu pārklājumi.
Materiāla konvertēšana gala mērķa formātā. Video formāti un tehnoloģijas.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 64 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 96 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Mārtiņš Linde,
Artis Dzērve

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Atsauksmes

GDV-1,GDV-2,6.mācību kārta
Es biju vairāk koncentrējusies uz pirmo daļu jeb grafikas dizainu, bet rezultātā video daļa izrādījās necerēti saistoša
Jā. Praktiski, vērtīgi.
Liels paldies pasniedzējam par ieguldīto laiku!
Saņēmu tiešām ko cerēju. Ļoti patika nosvērtais un mierīgais nodarbību ritms un tas, ka uzreiz visu arī paralēli izmēģinājām.
Strukturēts skaidrojums un konkrētas prasības. Saņēmu vairāk nekā biju cerējusi, kaut attālināti mācīties šāda veida kursu šķiet ļoti sarežģīti (daudz tehnisku nianšu, sarežģīta atgriezeniskā saite, mazāk akadēmiski, vairāk praktiska darbošanās utml)
Jā, pilnībā. Vislabāk patika pasniedzēja iedrošinošā attieksme un spēja izstāstīt visu saprotami.
Patika kopēja darbošanās aplikācijas darbnīcās. Bija ļoti interesanti piemēri no pasniedzēja profesionālās pieredzes.
Jā. Iemācījos to, ko nezināju.
Pasniedzēja spēja sarežģītas lietas ietērpt saprotamos vārdos un maksimāli pozitīvā gaisotne visu nodarbību garumā!
Jā, saņēmu. Vislabāk patika daudzpusīgā informācija, tas, ka praktiski tika rādīts priekšā viss, par ko stāstīja, kā arī pasniedzēja draudzīgā attieksme un spēja izstāstīt un parādīt visu tā, lai saprastu ikviens.
Vielas izklāsts prezentācijas veidā
Paldies Artim! Lieliski mācīties pie profesionāļa.
Viss bija lieliski
Principā saņēmu, ko cerēju. Uzzināju daudz informācijas, kuru līdz šim nezināju.
Pozitīva atmosfēra. Iespēja iepazīt daudzus rīkus, arī tos, kurus noteikti neizmantošu.
Esmu ļoti apmierināta
tika izskatiti daļēji visi jautājumi, kurus vēlējos noskaidrot.
Jā, kurss ļoti patika. Tā kā man nebija nekādu priekšzināšanu, tad iemācījos ļoti daudz. Patika, ka aplikācijas ir brīvi pieejamas
Jā, paldies, apmierināta
Jā, apguvu grafiskā dizaina pamatus, uzzināju vairāk par dizaina veidošanu kā tādu, programmām, kurās strādāt un kā. Kopumā ļoti patika.
Saņēmu, ko cerēju
Bija forši.
Viss patika, ļoti noderīgi. Pasniedzējs strādāja tā, ka mēs visi tikām līdzi, atbildēja uz jautājumiem un sniedza aktuālu info. Paldies!
Sakārtotās programmas saturs, jūtams ka pasniedzējs ieinteresēts darbam. PALDIES!
Jā. ieguvu pamatzināšanas grafiskā dizaina jomā. Praktiskie darbu sagatavošana un to prezentēšana
Patika: uzzināju par jauniem rīkiem photopea un vectr.
Paldies, daudz iemācījos.
Jā, ir iegūtas labas pamatzināšanas.
Jā un pat vēl vairāk! Ļoti patika pasniedzējs, viņa pedagoģiskās prasmes, pamatīgi, skaidri mācēja izklāstīt apgūstamo vielu!
Pasniedzējs labākais!!!!
Jā, ļoti labs pasniedzējs, skaidri un pamatīgi iemācīja konkrēto aplikāciju.
Jā, saņēmu. Patika, ka pasniedzējs bija gatavs palīdzēt, ja kas aizķeras. Temps.
Praktiskie padomi
Jā, noteikti! Dažu nodarbību laikā no 0 zināšanām iegūtas prasmes sagatavot publiskai demonstrēšanai piemērotus video sižetus. Pasniedzēja attieksme, temps, pieredze - lieliski!
Jā, saņēmu. Saņēmu praktiskus padomus, kā soli pa solim mācīties video montāžu.
Ļoti patika pasniedzēja atkārtošanas taktika un tempa turēšana pēc lēnākā studenta spējām. Paldies Artim!
Vislabāk patika temps, iespēja katrā nodarbībā atkārtot iepriekš apgūto un profesionāli un korekti pedagoga komentāri/skaidrojumi. Saņēmu vairāk kā cerēju, paldies !
Saņemtais pārsniedza gaidīto :) Patika tas, ka pasniedzējs ļoti pacietīgi izskaidroja un atkārtoja, līdz viss bija saprotams. Arī kolēģu darbi iedvesmoja.
Iesākumam un lai saprastu vai tas ir man vajadzīgs un kā es to varēšu izmantot - SUPER
Viss patika
Manuprāt, kursi bija ļoti labi. Atsevišķi nebūtu, iespējams, izvēlējusies grafiskā dizaina pamatus, bet ļoti priecājos, ka kursi bija saistīti un, ka es varēju apgūt pašus pamatus.
Saņēmu norādes, kur meklēt informāciju, praktiskus padomus
Man, kā pilnīgam iesācējam, šis kurss bija ļoti vērtīgs.
Bija grūti ar minimālām pamatprasmēm darbā ar datoru, bet kurss bija interesants izaicinājums. Ļoti patika pasniedzējs, viņa pozitīvā un rosinošā attieksme. Iegūtās prasmes jau pielietoju savā darbā un centīšos attīstīt. Iedvesmojoši!
Ļoti noderīgi, izmantošu darbā, lai labāk komunicētu ar dizaineriem.
Praktiskās iemaņas apgūtas teicami. Patika, ka pasniedzējs dalījās ar bezmaksas programmām.
Paldies, daudz ko jaunu uzzināju un turpināšu mācīties. Patika praktiskās nodarbības, tajās visvairāk jauna iemācījos
Paldies par zināšanām!
Praktiskie uzdevumi
Viss patila. Daidz jauno uzzināju
Jā, saņēmu zināšanas,ko cerēju iegūt. Patika mājas darbu izpilde, kas visvairāk arī motivēja apgūt vajadzīgās prasmes
Patika, ka bija daudz pastāvīgo darbu. Pasniedzēja atvērtība un individuālā pieeja ik katram studentam. Ļoti patika kurss.
Ļoti patika pasniedzējs, viņa kontakts ar auditoriju, kā rādīja apgūstāmo vielu - praktiski ar piemēriem, prata ieinteresēt. Izcils pasniedzējs.
Attālināta mācību procesam kopumā labi
Viss super

Jautājumi?

Zvaniet 20040047