Radošās industrijas: Pasākumu vadība

Radošās industrijas: Pasākumu vadība

Pieteikties par pilnu maksu vai arī pēc atteikuma citā programmā

Tips - Studiju kurss
Kursa “Radošās industrijas: Pasākumu vadība” ietvaros studējošie iegūs zināšanas par pasākumu rīkošanas pamatprincipiem, pasākuma budžeta un laika plāna izstrādi, scenārija izstrādi, kā arī publisko pasākumu mediju plāna un prezentācijas sagatavošanu. Iegūtās zināšanas būs piemērojamas gan neliela mēroga (ģimenes, darba kolektīvu) pasākumu rīkošanā, gan nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumu producēšanā.

Kursa saturs:

1. Pasākuma laika plāna izstrāde
2. Pasākuma budžeta izstrāde
3. Pasākuma mediju plāna izstrāde
4. Pasākuma projekta prezentācijas izstrāde
5. Pasākuma universālā scenārija izstrāde
6. Citi ar pasākumu organizēšanu saistīti jautājumi

Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 40 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 40 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Juris Millers, Dr.philol.

Līdzfinansējums

Līdzfinansējumu 10% apmērā (5% kvalifikācijas ieguves programmās) var segt arī darba devējs vai cita juridiska vai fiziska persona. Maksājums jāveic tikai pēc līguma noslēgšanas par mācībām konkrētā grupā ar noteiktu mācību grafiku. Pieteikšanās laikā nekādi maksājumi nav jāveic.

Mācību sākums un laiks

Mācības sāksies martā vai aprīlī - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?

Zvaniet 20040047