Digitālās grafikas pamati: Inkscape un Canva

Digitālās grafikas pamati: Inkscape un Canva

Pieteikties


STUDIJU KURSA MĒRĶIS:

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju apgūt digitālās grafikas veidošanas pamatus vektorgrafikas rediģēšanas programmā Inkscape un tiešsaistes maketēšanas platformā Canva.

STUDIJU KURSA UZDEVUMI:
• Attīstīt spējas saplānot maketa izveides darba procesu, izvēloties katram posmam piemērotāko lietojumprogrammu un rīkus.
• Iemācīties izstrādāt vektorgrafikas objektus atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.
• Iemācīties izstrādāt maketu atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

Zināšanas:
• Par digitālās grafikas objektiem, to elementiem un attiecībām maketā.
• Par Inkscape darba vidi un galvenajiem rīkiem.
• Par vektorgrafikas objektiem un to rediģēšanas iespējām.
• Par logotipu veidiem, lietojumu un tehniskajām prasībām.
• Par Canva darba vidi un galvenajiem rīkiem.
• Par vektorgrafikas un rastra grafikas objektu importēšanu un rediģēšanu.
• Par sociālo tīklu postu veidiem, saturu un izstrādes procesu.
• Par infografikas veidiem, elementiem un izstrādes procesu.

Prasmes:
• Spēt atpazīt digitālās grafikas objektus un noteikt to attiecības maketā.
• Spēt izmantot galvenos Inkscape rīkus vektorgrafikas objektu izveidē.
• Spēt izveidot, rediģēt un saglabāt vektorgrafikas objektus.
• Spēt izveidot logotipu atbilstoši paraugam un tehniskajām prasībām.
• Spēt izmantot galvenos Canva rīkus maketa izveidē.
• Spēt importēt un rediģēt vektorgrafikas un rastra grafikas objektus.
• Spēt izveidot sociālo tīklu postu maketus atbilstoši paraugam.
• Spēt izveidot infografikas maketus atbilstoši paraugam.

Kompetences:
• Spēja saplānot maketa izveides darba procesu, izvēloties katram posmam piemērotāko lietojumprogrammu un rīkus.
• Spēja izstrādāt vektorgrafikas objektus atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.
• Spēja izstrādāt maketu atbilstoši paraugam, darba uzdevumam un tehniskajām prasībām.


STUDIJU KURSA SATURS:
1. Digitālās grafikas objekti, to elementi un attiecības maketā
2. Vektorgrafikas rediģēšanas programma Inkscape: darba vide un galvenie rīki
3. Vektorgrafikas objektu izveide un rediģēšana
4. Vektorgrafikas praktikums: logotipi
5. Tiešsaistes maketēšanas platforma Canva: darba vide un galvenie rīki
6. Vektorgrafikas objektu importēšana un rediģēšana
7. Rastra grafikas objektu importēšana un rediģēšana
8. Maketēšanas praktikums: sociālo tīklu posti
9. Maketēšanas praktikums: infografika

PASNIEDZĒJS:
Dace Amsone, MBA, lektore

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 32 stundas, patstāvīgais darbs: 48 stundas. Mācības notiek attālināti.

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum  - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101


Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.