Radošās industrijas: Foto

Radošās industrijas: Foto

PieteiktiesMūsdienu modernajā komunikācijas ērā fotogrāfija un vizuālajai komunikācija ir stiprākie spēki, kurus nepieciešams izprast - zināt, kā darboties šajā laukā un pareizi manipulēt ar informāciju.ZINĀŠANAS:
kā pareizi komunicēt ar auditoriju vizuālajā jomā, fotogrāfijā;
kā izmantot redzes psiholoģiju vizuālajā jomā, fotogrāfijā;
kā veidot pareizas gaismas, krāsas un kompozīciju digitālajā vidē, fotogrāfijā;
kā pareizi fokusēt un veidot pievilcīgas vizualizācijas;
kā izmantot bezmaksas programmas pēcapstrādē ar vizuālajiem materiāliem

PRASMES:

Kompetences:
Spēja veidot vizuālo komunikāciju ar patērētāju izmantojot foto materiālus
Spēja patstāvīgi izvērtēt labākos foto komunikācijas mehānismus
Spēja veidot kvalitatīvu foto materiāli, kuru izmantot komunikācijā ar auditoriju
Spēja komunicēt ar foto palīdzību sociālajos medijos, reklāmās, prezentācijās
Spēja darboties ar digitālā laikmeta foto iekārtām (fotoaparāts, mobīlais telefons)
Spēja darboties ar atbilstoši studiju iekārtošanu no gaismas viedokļa, iekārtu viedokļa
Spēja veikt foto materiālu pēcapstrādi izmantojot brīvi pieejamās programmas interneta vidē
Spēja patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas tehnikas foto industrijā

KURSA SATURS:
Fotogrāfijas vēsture
Mediju attīstība un komunikācija
Informācijas sniegšanas pieejas
Fotogrāfijas vieta un loma mūsdienu kultūras, digitālajos medijos, sociālajos tīklos, masu medijos
Geštalta (formas) teorija. Redzes psiholoģija izmantošana vizualizācijā
Vizualizācijas recipienta analīze
Manipulācija ar vizualizācijas palīdzību izmantojot redzes psiholoģiju
Semiotikas izmantošana darbā ar vizualizācijas instrumentiem digitālajā vidē
Foto un vizualizāciju pēcapstrāde un tās nozīmīgums
Kompozīcijas, gaismas principi vizuālajos medijos. Pēcapstrāde un materiāla sagatavošana
Darbs ar krāsām, kompozīciju izmantojot pēcapstrādes programmās
Ieskats maketēšanā, ieskats atbilstošāko instrumentu atlasē, kvalitātes izvērtējums un darbs ar pasūtītāju
Apjoms - 80 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 32 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 48 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzējs:
Andrejs Kozlovs, Mg.sc.soc.

LĪDZFINANSĒJUMS:
Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, savukārt 90 % no mācību maksas sedz ES fondi un valsts. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Kopējais stundu (akadēmiskais) skaits: 80 stundas. Kontaktstundas: 34 stundas, patstāvīgais darbs: 46 stundas. Mācības notiek attālināti.

MĀCĪBU SĀKUMS UN LAIKS:
Mācības sāksies no maija līdz jūnija vidum - atkarībā no pieteikumu un grupu skaita. Mācību grafiku saskaņošanu sāksim pēc apstiprināto pretendentu saraksta saņemšanas no VIAA, kad būs skaidrs, cik grupas veidosies. Pirmās grupas mācību laiks parasti ir darbdienas vakars 18-21, otrā un trešā grupas var mācīties arī sestdienās vai darbdienu rītos - atkarībā no pieprasījuma.

Jautājumi?
Zvaniet 20040047, 67606101