Digitālais mārketings

Digitālā marketinga kurss palīdzēs, ja vēlies uzzināt kā pats vari veidot un attīstīt savu preču un pakalpojumu reklāmu un pārdošanu, ko var izdarīt saviem spēkiem un nemaksājot par to nevienam citam, kā arī kā izmantot bezmaksas digitālos rīkus sava produkta reklāmas veidošanai.

Pieteikties 

Tips - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Sasniedzamais rezultāts:
1. Gūt izpratni par digitālā mārketinga teorētisko bāzi un tās pielietojumu tiešsaistes mārketinga stratēģijas izveidē.
2. Iegūt prasmes analizēt digitālā mārketinga mehānismus, infrastruktūru un rīkus.
3. Gūt izpratni par digitālā mārketinga iespējām un risinājumiem dažādās vidēs.
4. Gūt zināšanas un prasmes digitālās reklāmas veidošanā un digitālā mārketinga rīku izmantošanā.
5. Veidot kritisku un konstruktīvu attieksmi, kas nepieciešama kvalitatīvai digitālā mārketinga kampaņu plānošanai, īstenošanai, analīzei un uzlabošanai.

Zināšanas:
1. Par digitālā mārketinga teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem
2. Par integrētās mārketinga komunikācijas principiem
3. Par digitālās komunikācijas netiķeti
4. Par digitālās informācijas formātiem un sistēmām
5. Par rastra un vektorgrafikas pamatprincipiem un atšķirībām
6. Par krāsu sistēmām poligrāfijas un digitālās publikācijas vajadzībām
7. Par vektorgrafikas elementiem un iespējām
8. Par rastra grafikas apstrādi digitālai publikācijai
9. Par attēlu un teksta uztveres atšķirībām
10. Par krāsu nozīmi mārketinga komunikācijā
11. Par reklāmas materiālu kompozīciju un animāciju
12. Par mājaslapu funkcijām, struktūru un saturu
13. Par mājaslapu izveides procesu un rīkiem
14. Par e-pasta mārketinga formātiem un komunikācijas integrāciju
15. Par emuāru un mikroblogu funkcijām un iespējām
16. Par attēlu komunikācijas priekšrocībām un trūkumiem
17. Par video komunikācijas funkcijām un izmaksām
18. Par sociālo tīklu mārketinga veidiem, atšķirībām un iespējām
19. Par maksas reklāmas iespējām un risinājumiem (Google Ads)

Prasmes:
1. Noteikt satura un formas attiecības dažādiem komunikācijas veidiem
2. Pielietot integrētās mārketinga komunikācijas principus
3. Izvēlēties krāsu sistēmu atbilstoši publikācijas veidam
4. Veidot, koriģēt un saglabāt vektorgrafikas objektus (t.sk. logotipus)
5. Veikt fotoattēlu krāsu un piesātinājuma korekcijas
6. Labot fotoattēlu defektus
7. Veikt fotomontāžu (t.sk. veidot panorāmas attēlus)
8. Veidot reklāmkarogus
9. Veidot prezentācijas interaktīvajām sistēmām
10. Veidot video reklāmas
11. Veidot mājaslapas
12. Veidot kvalitatīvu e-pasta komunikāciju
13. Veidot emuārus un mikroblogus
14. Integrēt tekstu attēlu formātā
15. Sagatavot video straumēšanai
16. Veidot Google AdWords reklāmas kampaņas Meklēšanas un Reklāmas tīklos

Kursa saturs:

1. Ievads
1.1. Digitālā mārketinga definīcijas, teorētiskie un praktiskie pamati
1.2. Satura un formas attiecības digitālajā vidē
1.3. Integrētās mārketinga komunikācijas principi
1.4. Digitālās komunikācijas netiķete
2. Digitālās informācijas saturs un formāti
2.1. Digitālās informācijas formāti un sistēmas
2.1.1. Rastra un vektorgrafikas atšķirības
2.1.2. Krāsu sistēmas poligrāfijas un digitālās publikācijas vajadzībām
2.2. Vektorgrafikas apstrāde digitālai publikācijai Illustrator*
2.2.1. Vektorgrafikas elementi, izveide un korekcijas
2.2.2. Logotipu izveide un saglabāšanas formāti
3. Rastra grafikas apstrāde digitālai publikācijai 3.1. Fotoattēlu krāsu un piesātinājuma korekcijas Camera Raw*
3.2. Fotoattēlu defektu labošana
3.3. Fotomontāža: platleņķa un panorāmas skatu veidošana
3.4. Reklāmkaroga izveide Photoshop Video Frame* sistēmā
4. Digitālās informācijas saturs un kompozīcija 4.1. Attēlu un teksta uztveres atšķirības un lēmumu pieņemšanas process
4.2. Krāsu nozīme mārketinga komunikācijā
4.3. Reklāmas materiālu kompozīcija un animācija
4.4. MS PowerPoint iespējas reklāmas materiālu sagatavošanā
4.4.1. Animācijas, slaidu pārejas, video un audio integrācija
4.4.2. Prezentācijas izveide interaktīvajām sistēmām
4.4.3. Video reklāmas izveide un eksportēšana mp4 formātā
5. Mājas lapas un e-pasts kā uzņēmumu integrētās komunikācijas pamats 5.1. Mājas lapu funkcijas, struktūra un saturs
5.2. Mājas lapu izveides rīki, to iespējas un ierobežojumi
5.3. Mājas lapu analītikas rīki
5.4. Mājas lapas izveide platformā Mozello
5.5. E-pasta mārketinga komunikācijas integrācija
5.6. E-pasta mārketinga formāti un saturs
6. Mārketinga komunikācijas alternatīvie kanāli 6.1. Emuāri (blogi)
6.1.1. Emuāru funkcijas, struktūra un saturs
6.1.2. Emuāru izveides rīki, to iespējas un ierobežojumi
6.1.3. Emuāra izveide platformā Blogspot
6.2. Mikroblogošanas portāli Twitter un Tumblr
6.2.1. Mikroblogošanas priekšrocības un trūkumi
6.2.2. Twitter konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi
6.2.3. Tumblr konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi
7. Sociālo tīklu mārketings displeja portālos Instagram un Pinterest 7.1. Attēlu komunikācijas priekšrocības un trūkumi
7.2. Instagram konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi
7.3. Pinterest konta izveide, mārketinga iespējas un risinājumi
7.4. Teksta integrācija attēlu formātā programmās Illustrator* un Photoshop*
8. Sociālo tīklu mārketings Youtube 8.1. Youtube kā komunikācijas kanāla funkcijas un izmaksas
8.2. Youtube konta izveide, privāto un biznesa kontu atšķirības
8.3. Youtube mārketinga iespējas un risinājumi
8.4. Video sagatavošana straumēšanai Photoshop Video Timeline* sistēmā
9. Sociālo tīklu mārketings Facebook 9.1. Facebook kā primārais un sekundārais komunikācijas kanāls
9.2. Facebook konta izveide, privāto un biznesa kontu atšķirības
9.3. Facebook mārketinga iespējas un risinājumi
10. Maksas reklāmas iespējas un risinājumi Google Meklēšanas un Displeja tīklos 10.1. Google Ads (AdWords), AdSense un DoubleClick sistēmas
10.1.1. Reklāmu formāti
10.1.2. Kampaņu veidošanas pamatprincipi
10.1.3. Reklāmu birža, reklāmu cenošana un pakalpojumu apmaksa
10.2. Mārketinga kampaņas Google Meklēšanas tīklā
10.2.1. Teksta reklāmas kampaņu veidi un izveide
10.2.2. Interneta vietnes pozicionēšana meklējumu rezultātos
10.3. Mārketinga kampaņas Google Displeja tīklā
10.3.1. Displeja reklāmas kampaņas izveide
10.3.2. Video reklāmas kampaņas izveide
Noslēguma pārbaudījums - tests.

Apjoms - 160 stundas. Nodarbības tiešsaistē - 80 stundas, patstāvīgais darbs (mājasdarbs) - 80 stundas. Klātienē uz skolu nav jābrauc.

Pasniedzēji

Dace Amsone, Mg.Sc.Soc.

Mācību sākums un laiks

Tiešsaistes nodarbības 2023.gada februārī, divas reizes nedēļā  darbdienu vakaros plkst. 18:00-21:10.

Mācību maksa

512.00 EUR, ar PVN neapliekams 

Mērķauditorija

Kurss būs īpaši noderīgs, ja:
• esat mazais uzņēmējs un pats atbildat par savu preču vai pakalpojumu reklāmu un pārdošanu;
• vēlaties zināt, ko varat prasīt no mārketinga kolēģiem vai ārpakalpojumu sniedzējiem;
• vēlaties zināt, ko var izdarīt nemaksājot un ko - nepārmaksājot;
• vēlaties saprast, par ko runā jūsu bērni, mazbērni un jaunākie kolēģi;
• vēlaties saprast, kurā digitālā mārketinga jomā specializēties

Atsauksmes

5.kārtas, attālināto mācību dalībnieki:
No kursa noteikti saņēmu to, ko gaidīju - pamatinformāciju un zināšanas par galevnajiem digitālā mārketinga aspektiem un kanāliem. Ļoti patika praktisko piemēru daudzveidība un iespēja pašiem līdzdarboties, tādējādi praktiski izprotot apskatītās tēmas.
Kurss atbilda gaidītajam. Vislabāk patika tēma - digitālās informācijas saturs un kompozīcija, un praktiskie darbi.
Kurss man ļoti patika! Īpaši tēmas par vizuālā satura ražošanu. Es noteikti turpināšu mācīties šajā jomā!
Jā, viennozīmigi šie kursi papalšināja manas zināšanas. Īpašs ieguvums bija, ka lietot canva.com un kā darbojas google ads.
Canva, Facebook, mozello un tas ,kā jānoformē mājaslapu ar meta names, keywords, description utt. Tas, ka var pašpikot un izvērtēt konkurentus caur view page source . Kā organiskā meklēšanā celt savus rādītājus, vērsts uz bezmaksas rīkiem
Saņēmu visaptverošu ieskatu par digitālo mārketingu, kas palīdzēs veidot reklāmu, uzmanīties no zemūdens akmeņiem mārketinga jomā, uzsākot uzņēmējdarbību. Ļoti patika pasniedzējas darba pieredzē gūtais zināšanu apvienojums ar teoriju.
Paldies! Patika plaši un detalizēti pasniegts materiāls ar piemēriem no reālas dzīves.
Jā, saņēmu. Vislabāk man patika komunikācija ar pasniedzēju, patika viss, ko jau nezināju. :)
Kursi bija interesanti un noderīgi. Daudzas lietas varēšu izmantot darbam.
Pārsvarā jā un pat mazliet vairāk kā cerēju. Mācības neizejot no mājām un lekciju ieraksti.
Daudz jaunas informācijas. Labi strukturēts materiāls. Daudz no tā noderēs.
Ieguvu noderīgas zināšanas. Vislabāk patika tas, ka bija praktiski darbi, kuros uzreiz pielietot un nostiprināt iegūtās zināšanas.
jā, protams! Labākā reklāma bija pasniedzējai no iepriekšējiem kursiem!
Jā, saņēmu, ko cerēju. Šis un tas bija diezgan sarežģīti, bet pats galvenais -es gribēju saprast, kā strādā Instagram un FB digitālie rīki, kā izmantot apmaksāto un arī organisko komunikāciju. Liels paldies pasniedzējai - izcila savas jomas speciāliste!
Jā, ļoti noderīgi, plaši, visaptveroši - forši ka iepazīstināja ar bezmaksas iespējām un to, kas slēpjas aiz maksas iespējām. Man vislabak patika Canva apmaciba - jo tas ir kas tads ko tagad izmantoju katru dienu.
Pasniedzējas pozitīvisms un ieinteresētība, praktiskie piemēri.
Jā, saņēmu vērtīgu ieskatu digitālā mārketinga teorētiskajos un praktiskajos jautājumos. Paldies! Patika pasniedzējas nepiespiestais pasniegšanas stils.
Radās skaidra bilde par lietām, kuras nojautu. Otrdienas rīti bija MANI rīti un mājinieki to respektēja 100%
Vispārīgas zināšanas un sapratne, kas ir tas, kas būtu papildus jāpastudē. Kam ir jēga tērēt savus resursus, kam ne.

4.kārtas, klātienes mācību dalībnieki:
No kursa saņēmu, ko cerēju (ņemot vērā un salīdzinot arī paziņu atsauksmēm par līdzīgas tematikas kursiem). Pasniedzējai teicamas komunikācijas prasmes. Cerēju iegūt izpratni par konkrētiem digitālā mārketinga kanāliem. Ieguvu! Ieguvu informāciju par lietām, ko līdz šim nezināju, bet jau izmantoju darbā.
Man patika kā tika vadīti kursi, jo pasniedzēja ir zinoša, atvērta jautājumiem, kas rodas mācību procesā. Tā sakot "zina drēbi".
Guvu daudz lielāku priekšstatu par digitālā mārketinga iespējām, patika konstruktīvie stāstījumi un 'esence' katrā tēmā. Viennozīmī paplašināja interešu loku un deva iedvesmu pilnveidoties vēl detalizēti konkrētās tēmās, lai izprastu tās līdz detaļām.
Iegūtās zināšanas ir noderīgas Bija interesanti vispārīgi uzzināt digitālā mārketinga būtību un rīkus, ar ko strādāt, lai veicinātu uzņēmuma atpazīstamību digitālajā telpā. Vislabāk patika pasniedzējas spēja vakaru grupā aizraut klausītājus, iesaistīt diskusijās.
DM-178,DM-179,6.mācību kārta
Kursā visvairāk patika iegūtās praktiskās zināšanas
Saņēmu pamata zināšanas par dgitālo mārketingu, to arī sagaidīju. Sapratu, ka šī tema mani interesē tikai teorijā - klausīties un parunāt, bet praktiski ar to strādāt ikdienā negribētu.
vislabāk patika praktiski darboties.
Šis ir super kvalitatīvs kurss un ieguvums ir liels
Saņēmu daudz lietderīga, kā arī uzzināju ko tādu, ko nezināju. Daļa lietu šobrīd nav aktuālas, bet labi zināt, ka tādas ir.
Vairākumā jā, bija daudz praktisko vielu, kas ir ļoti pozitīvi, arī piemēri.
Katra tēma tika pasniegta caur piemēriem, praktiskām niansēm - tieši tas, ko cerēju saņemt!
Jā. Ļoti patika ka nebija tikai teorija, bet praktiskie uzdevumi kurus kopā ar pasniedzēju veicām.
Kopumā viss Ok!
Super pasniedzēja ,perfekti pārzin ko dara . Un māca ar ļoti lielu azartu .
Vairāk teiktu, ka saņēmu. Man patika pasniedzēja, ļoti labi izklāstīja, atbildēja uz jautājumiem, nebija monotona runāšana.
Vislabāk patika dotie padomi no pasniedzējas pieredzes, kurus internetā nevar atrast
Patika, ka varēja apgūt kursu onlainā! Jā esmu saņemusi ko cerēju.
Paldies par kursu! Bija interesanti, lietderīgi. Gandrīz visu iecerēto saņēmu. Daudz praktisko piemēru un ieteikumu par mūsdienīgiem aktuāliem komunikācijas kanāliem.
Kopumā viss bija teicami.

 

Jautājumi?

Zvaniet 20040047
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.