Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Veids - Profesionālās pilnveides izglītības programma
Stundu skaits 160, no tām tiešsaistē 76

Inovāciju komunikācija

Inovāciju komunikācija - kursa laikā tiks apskatīts produkta un tā principiālo līmeņu jēdziens, sasaiste ar jaunradi un radošumu. Tiks apskatītas inovāciju kategorijas, kā arī radīts stratēģisks plānojums Jūsu iespējamā inovatīvā produkta ieviešanai tirgū, kā rezultātā tiks izstrādāta patērētājam atbilstoša produkta koncepcija, veikta auditorijas izpēte, kurai tiks pielāgota vērtības piedāvājuma kanva. Gala rezultātā mācīsimies noteikt auditorijas fokusu un pārvērst produkta īpašības stāstā, tam pielāgojot mārketinga stratēģijas un izstrādājot integrētās mārketinga komunikācijas plānu.

Integrētā mārketinga komunikācija

Kursā tiks apskatīti mārketinga komunikācijas kompleksa darbības principi un process, integrētās komunikācijas kontekstā, analizējot pielietojuma iespējamību un tendences. Tiks apskatītas tendences un plānošanas process reklāmai, sabiedrisko attiecību instrumentiem, noieta veicināšanai, tiešai pārdošanai, kā arī alternatīvam mārketingam. Analizēsim zīmolvedību kā komunikācijas pamatelementu. Kursa rezultātā tiks apgūta un izstrādāta integrētās mārketinga komunikācijas stratēģija, veidojot kompleksu, integrētu, vienotas koncepcijas skatījumu uz mērķauditoriju, pievienojot vērtību ierastajām mārketinga disciplīnām, ņemot vērā un analizējot jaunākās nozares tendences

Komunikācijas kampaņas

Kursa laikā tiks apskatītas komunikācijas kampaņas, to veidi un struktūra, analizējot to nepieciešamību organizācijas mērķu sasniegšanā. Apskatīsim nozares tendences, komunikācijas kampaņu veidošanas un īstenošanas kontekstā. Pievērsīsimies arī kampaņām sociālajos tīklos. Speciālie pasākumi kā komunikācijas kampaņas elements tiks analizēti integrētās mārketinga komunikācijas aspektā. Kursa rezultātā tiks izstrādāta komunikācijas kampaņa un tās ieviešanas stratēģija, kā arī sagatavots mediju plāns.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par macibaspieaugusajiem.lv 9.kārtas norisi
Visās programmās mācības notiks tikai tiešsaistē (online).

Kontaktnodarbības notiks tikai tiešsaistē (online).

Katras programmas aprakstā ir minēts stundu skaits klātienē t.i., nodarbības tiešsaistē ar pasniedzējiem un arī stundu skaits neklātienē, t.i., patstāvīgais darbs mājās. Parasti pēc katras tiešsaistes nodarbības dalībniekiem ir patstāvīgais darbs ar termiņu līdz nākamajai nodarbībai. Mājas darbu izpilde, tāpat kā nodarbību apmeklējums, ir obligāts nosacījums līdzfinansējuma par mācībām saņemšanai.

Mācību sākums paredzēts laikā no 2023.gada 25.maija līdz 22.jūnijam.
Tiklīdz būs skaidrs, kurā laikā un grupā varat mācīties, mēs epastā nosūtītsim mācību līgumu, mācību grafiku un rēķinu (10% no kopējās kursu cenas). Ja trīs darbdienu laikā nogādāsiet mums parakstītu līgumu un apmaksāsiet rēķinu, jums būs garantēta vieta mācību grupā.

Kā var parakstīt un nogādāt līgumu?
Ērtākais un ieteicamākais līguma parakstīšanas veids ir ar drošu elektronisko parakstu. Šādi parakstītu līguma datni vienkārši nosūtiet mums atpakaļ epastā.
Ja jums nav kvalificēta elektroniskā paraksta (eparaksts, personas apliecība ar e-ID, kvalificēts Smart-ID, eparaksts Moblie), ļoti iesakām pieteikt šo pakalpojumu jau šodien http://mobile.eparaksts.lv/. Tas ir bezmaksas pakalpojums, bet līguma parakstīšana var prasīt vairāk par nedēļu, ja būs izveidojusies rinda. Tādēļ piesakiet e-parakstu jau tagad!

Vēstulē, ar kuru saņemsiet rēķinu, būs saite uz ievadformu, kurā varēsiet norādīt maksātāja rekvizītus. Pēc rekvizītu ievades tajā pašā dienā saņemsiet rēķinu ar jūsu norādītajiem maksātāja rekvizītiem. Tomēr ņemiet vērā - rēķina ar darba devēja rekvizītiem ieguve nepagarina līdzfinansējuma apmaksas termiņu. Tādēļ, ja paredzams, ka samaksa no darba devēja var kavēties, termiņā samaksājiet paši. Pēc tam, kad būs samaksājis arī darba devējs, dodiet ziņu, un jūsu iemaksāto summu atgriezīsim.

Jā, varat. Ja pēc sekmīgas izglītības programmas vai studiju kursa pabeigšanas 3 gadu laikā uzsākat studijas kādā no Biznesa augstskolas Turība studiju programmā, Jūs varat saņemt 10% atlaidi pirmā studiju gada maksai. Slēdzot studiju līgumu, uzrādiet apliecību par programmas pabeigšanu.